Supervisor

Op deze pagina treft u informatie aan over de registratie en herregistratie van supervisoren.

Registratie supervisor

Lidmaatschap LVSC
Het lidmaatschap van LVSC is voorwaarde voor uw beroepsregistratie. Nog geen lid? Meld aan via deze link.

Vul vervolgens het  aanvraagformulier in. Hierin worden de eisen puntsgewijs beschreven. Registratie als supervisor is mogelijk als u voldoet aan de voorwaarden zoals deze beschreven staan in het reglement. 
Een overzicht van de erkende opleidingen tot supervisor of leersupervisor vindt u hier: Overzicht erkende opleidingen supervisor

Herregistratie supervisor

Voor verlenging van uw registratie worden de voorwaarden gehanteerd zoals deze staan beschreven in het registratiereglement. Eindigt uw huidige registratieperiode vóór 1 mei 2016, dan kan er nog een beroep worden gedaan op het reglement uit 2005. (Zie ‘LVSB-Registratie Supervisoren editie 2005’, deel II, hoofdstuk 3.1, vanaf blz. 24).

Bekijk de voorwaarden hier indien het reglement uit 2005 op u van toepassing is.

Eindigt uw huidige registratieperiode per 1 mei 2016 of daarna, dan is alleen het reglement van 2014 van toepassing.

Bekijk hier de voorwaarden indien het reglement van 2014 op u van toepassing is.

Aanvraag herregistratie:  aanvraagformulier en evt. standaardverklaringen.

Tarieven:

Hier vindt u de tarieven.


 

Tags: 
supervisor
Registratie
voorwaarden