Aanvraagformulieren, Standaardverklaringen en Registratiereglement

Hier vind je de aanvraagformulieren, standaardverklaringen en het registratiereglement voor supervisoren en coaches.

Aanvraagformulieren
 

  • Stuur je aanvraag naar registratie@lvsc.eu of per post naar LVSC, Kerkenbos 1246, 6546 BE, Nijmegen. 
  • Indien je digitaal aanlevert: graag alle documenten in één document (pdf formaat) scannen, in juiste volgorde.
  • Doorlooptijd: bij correcte aanlevering kan je aanvraag binnen één maand behandeld worden.
  • Voorwaarde voor jouw beroepsregistratie is het lidmaatschap van LVSC. Zorg ervoor dat je jouw lidmaatschap hebt aangevraagd voordat je de aanvraag indient. Op je aanvraagformulier kun je bij 'lidmaatschapsnummer' dan aangeven: 'is aangevraagd'. 

Vragen? 
Mail naar registratie@lvsc.eu  of bel 024-3662080

Formulieren individuele registratie:

Registratie Aspirant-supervisor Downloaden
Registratie Aspirant-supervisor VERKORTE OPLEIDING Downloaden
Registratie Supervisor Downloaden
Registratie Supervisor VERKORTE OPLEIDING Downloaden
Registratie Leersupervisor Downloaden
Registratie Docent Supervisiekunde Downloaden
Registratie Aspirant-registercoach Downloaden
Registratie Registercoach Downloaden
Bijzondere aanvraag Registratie Registercoach Downloaden

Formulieren individuele herregistratie:

Herregistratie Supervisor Downloaden
Herregistratie Leersupervisor Downloaden
Herregistratie Registercoach (reglement 2015) Downloaden

Aanvraagformulier erkenning opleiding

Erkenning coachopleiding Downloaden
Erkenning supervisieopleiding Downloaden
Erkenning leersupervisorenopleiding Downloaden

Standaardverklaringen t.b.v. herregistratie


Standaardverklaringen Supervisietraject

Verklaring Individuele Supervisie Downloaden
Verklaring Groepssupervisie Downloaden
Supervisieverklaring van Organisatie Downloaden

Standaardverklaringen Leersupervisietraject

Individuele Leersupervisie Downloaden
Leersupervisie in een groep Downloaden
Verklaring van organisatie Leersupervisie Downloaden

Standaardverklaringen Leerbegeleidingstraject

Leerbegeleidingstraject Individueel Downloaden
Leerbegeleidingstraject in Groepsverband Downloaden
Organisatie Leerbegeleiding Downloaden

Standaardverklaringen Coachtraject

Coachtraject Individueel Downloaden
Coachtraject in Groepsverband Downloaden
Organisatie van Coachtrajecten Downloaden

Standaardverklaringen Diversen

Intervisieverklaring Downloaden
Begeleiding Leerpraktijk Docent Supervisiekunde Downloaden
Verklaring Begeleiding over Leersupervisie Downloaden

Registratiereglement voor Supervisoren

Registratiereglement Supervisoren 2014 Downloaden

Registratiereglement voor Coaches

Registratiereglement Coaches  Downloaden

Reglement voor erkenning Supervisieopleidingen

Reglement erkenning supervisieopleidingen

Downloaden

Reglement voor erkenning Coachopleidingen 

Reglement erkenning coachopleidingen Downloaden