Aanvraagformulieren, Standaardverklaringen en Registratiereglement

Hier vindt u de aanvraagformulieren, standaardverklaringen en het registratiereglement voor supervisoren en coaches.

Aanvraagformulieren
 

  • Stuur uw aanvraag inclusief bijlagen naar registratie@lvsc.eu of per post naar LVSC, Postbus 38181, 6503 AD, Nijmegen. 
  • Indien u digitaal aanlevert: graag alle documenten in één document scannen, in juiste volgorde.
  • Doorlooptijd: bij correcte aanlevering kan uw aanvraag binnen één maand behandeld worden.
  • Voorwaarde voor uw beroepsregistratie, is het lidmaatschap van LVSC. Zorg ervoor dat u uw lidmaatschap heeft aangevraagd voordat u uw aanvraag indient. Op uw aanvraagformulier kunt u bij 'lidmaatschapsnummer' dan aangeven: 'is aangevraagd'. 

Vragen? 
Mail naar registratie@lvsc.eu of bel 024-3662080

Formulieren individuele registratie:

Aspirant-supervisor Downloaden
Registratie Supervisor Downloaden
Herregistratie Supervisor Downloaden
Registratie Leersupervisor Downloaden
Herregistratie Leersupervisor Downloaden
Docent Supervisiekunde Downloaden
Registercoach Downloaden
Herregistratie Registercoach Downloaden
Herregistratie Registercoach Nieuw (2015) Downloaden

Aanvraagformulier erkenning opleiding

Erkenning coachopleiding Downloaden
Erkenning supervisieopleiding Downloaden
Erkenning leersupervisorenopleiding Downloaden

Standaardverklaringen


Standaardverklaringen Supervisietraject

Verklaring Individuele Supervisie Downloaden
Verklaring Groepssupervisie Downloaden
Supervisieverklaring van Organisatie Downloaden

Standaardverklaringen Leersupervisietraject

Individuele Leersupervisie Downloaden
Leersupervisie in een groep Downloaden
Verklaring van organisatie Leersupervisie Downloaden

Standaardverklaringen Leerbegeleidingstraject

Leerbegeleidingstraject Individueel Downloaden
Leerbegeleidingstraject in Groepsverband Downloaden
Organisatie Leerbegeleiding Downloaden

Standaardverklaringen Coachtraject

Coachtraject Individueel Downloaden
Coachtraject in Groepsverband Downloaden
Organisatie van Coachtrajecten Downloaden

Diversen

Intervisieverklaring Downloaden
Begeleiding Leerpraktijk Docent Supervisiekunde Downloaden
Verklaring Begeleiding over Leersupervisie Downloaden

Registratiereglement voor Supervisoren

LVSC Registratiereglement Supervisoren 2014 Downloaden
Erratum naamswijziging Registratiereglement LVSC Downloaden
Erratum 'voor zolang het lidmaatschap duurt' Downloaden

Registratiereglement voor coaches

Reglement voor coaches  Downloaden

Reglement voor erkenning supervisieopleidingen

Reglement erkenning supervisieopleidingen Downloaden