18-4: ALV en LVSC College Begeleiden van organisatieverandering (0,5 PE)

LVSC
Type: bijeenkomst

Noteer alvast de datum van 18 april in je agenda voor de ALV en het LVSC college met Leike van Oss over het begeleiden van organisatieverandering. Zowel leden als niet-leden kunnen inschrijven!

Meer informatie over de inhoud van het college volgt binnenkort.

Programma:
15:45 uur: Inloop
16:15 uur: ALV
17:15 uur: Broodje met soep
18.00 uur: LVSC college door Leike van Oss. (Ook voor niet-leden)
19.30 uur: Borrel
20:00 uur: Einde

Over Leike van Oss
Leike van Oss (1964) is gefascineerd door ‘waarom de dingen gaan zoals ze gaan’. Hoe organiseren mensen, groepen en organisaties zichzelf, hoe lopen ze vast in patronen die ze zelf gebouwd hebben en hoe kan je die patronen weer open breken? Vanuit deze fascinatie werkt Leike als interim-manager, adviseur en (team)coach in contexten waarin veranderen centraal staat.

Haar belangrijkste motivatie is om werk en samen werken duidelijk, helder en eenvoudiger te maken. Het brengen van vervelende boodschappen of vasthouden aan gekozen richting schuwt zij hierbij niet. Als adviseur houdt zij zich bezig met de ondersteuning van fusies en reorganisaties, strategische heroriëntaties, organisatieontwikkelingstrajecten, conflicten en teamsamenwerking, en managementdevelopment.

Als interim-manager is zij actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staf-lijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Als coach ondersteunt ze mensen bij de reflectie op werk en loopbaan. Hierbij maakt zij onder andere gebruik van de ZelfKonfrontatieMethode. Interim-opdrachten en adviesprojecten worden vooral uitgevoerd bij universiteiten, rijks- en gemeentelijke overheid en semi-overheidsorganisaties. Meer over Leike van Oss.

Aanmelden
Leden schrijven zich via onderstaande knop Inschrijven in voor de ALV en het college. Niet-leden schrijven zich via onderstaande knop Inschrijven alleen voor het college in. 

Locatie

Jaarbeurs, Beatrixgebouw
Jaarbeursplein .
3521 AL Utrecht
Einddatum: 
18 april 2019
Begindatum: 
18 april 2019