4-uurs workshop (1 PE) = VOL LET OP! IS OMGEZET NAAR ONLINE

Organisator: 
noord
Locatie: Assen
Begindatum: 
28 oktober 2020

Als werkgroep LVSC-Noord organiseren we 3 workshops van 4 uur die beslist de moeite waard zijn. Op 28 oktober van 16 tot 21 uur ben je van harte welkom in Assen.

Let op: de datum is aangepast ivm het Corona virus Covid-19. Deze training stond gepland op 25 maart en is verzet naar 28 oktober. Voor ingeschreven deelnemers geldt: mocht je niet kunnen, schrijf jezelf dan uit via de website (onderaan) dan is er weer plek voor nieuwe deelnemers.

Deze dag kun je kiezen uit drie verschillende workshops:
1. Deep Democracy, door: Sandra Buith.
2. Systemisch werken in groepssupervisie en teams, door: Karin Huberts
3. De stille kracht van muzikale parameters, door: Monica Wagner

Programma:

15.30 uur Inloop
16.00 uur Start workshops
18.00 uur Buffet en tijd voor 'ontmoeten'.
19.00 uur Vervolg workshops
21.00 uur Afsluiting avond

De workshops 

Workshop 1 Introductieworkshop Deep Democracy 
Deep Democracy is een praktische methode die helpt om (lastige) gesprekken te voeren, gedragen besluiten te nemen en conflicten op te lossen. Kenmerkend voor Deep Democracy is dat naar alle invalshoeken en stemmen geluisterd wordt en er meerderheidsbesluiten worden genomen waarbij de wijsheid van de minderheid in een vroeg stadium de ruimte krijgt. Deep Democracy is bruikbaar is voor iedereen in alle interacties tussen mensen.

In deze interactieve workshop leer je de achtergrond van Deep Democracy kennen, de zienswijze op groepen en een aantal tools van Deep Democracy ervaren.

Informatie over de workshopleider Sandra Buith
Mijn naam is Sandra Buith en ik woon in Oentsjerk met mijn man, 2 dochters en 2 honden. Mijn collega Lian Nijenhuis en ik vormen het hart van Deep Democracy Noord. Dit is een samenwerkingscollectief van bevlogen professionals die het belangrijk vinden dat mensen zichzelf kunnen zijn, hun eigenheid mogen tonen en daarin geaccepteerd worden. Wij willen het gedachtengoed en de praktische tools van Deep Democracy verspreiden in het Noorden. Op het werk, thuis, op school, in de wijk of in politiek en bestuur. Wij geven (internationaal erkende) trainingen en zijn neutrale gespreksleiders in (complexe) samenwerkingsvraagstukken of samenlevingsprocessen.


Workshop 2 Systemisch interveniëren; ‘een andere kijk op samenwerken en onderstromen.’
- "Dit is al de zoveelste leidinggevende……
- Heb je hem ook weer….
- Ik vraag er naar maar heb niet het idee dat ik het eerlijke antwoord krijg…"

Wanneer problemen aanhouden, zich herhalen, oorzaken onduidelijk zijn, er sprake is van energieverlies en/of de gebruikelijke aanpak niet werkt, dan geeft een andere kijk wellicht mogelijkheden. De workshop systemisch interveniëren gaat in op samenwerkingsproblemen, onderstromen als symptoom en geeft handvatten die je kunt toepassen in de praktijk.

Informatie over de workshopleider: Karin Huberts (Coaching Noord Nederland)
Karin is een ervaren gecertificeerd coach, opgeleid aan de School voor coaching. Het is haar missie om professionals, managers en teams handvatten en inzichten te geven waarmee ze zelf de regie kunnen nemen. Zij brengt haar brede ervaring als lerares, lijnmanager, projectmanager en adviseur mee in haar trainingen en wijze van coachen. Ze is nuchter, praktisch, resultaatgericht en heeft oog voor de dynamische werkelijkheid.


Workshop 3  De stille kracht van muzikale parameters

‘Bezieling en groei binnen supervisie en coachingscontexten in het werk met muzieksculpturen’
In deze workshop wordt zichtbaar gemaakt hoe psychische, fysieke en cognitieve veranderingsprocessen direct zichtbaar en hoorbaar gemaakt kunnen worden door het inzetten  van muzieksculpturen en muzikale dialogen. Onbewuste mentale en cognitieve processen worden hoorbaar en zichtbaar gemaakt en kunnen een efficiënte bijdrage leveren voor mentale en emotionele bewustwordingsprocessen binnen supervisie en coaching. Er wordt gewerkt met gezinssculpturen en themagerichte sculpturen/ opstellingen, waarbij ook in het kort een aantal achterliggende theoretische onderbouwingen zoals de  communicatietheorie( Watzlawick), de systeemtheorie( J.Haley, B.Hellinger) en de oplossingsgerichte therapie met psychodrama aspecten besproken wordt. In de workshop wordt afgewisseld tussen theorie en ervaringsmomenten.

 De workshop bevat de volgende aspecten
Herkennen van onbewuste emotie-regulatie aspecten.
- Kwaliteit en efficiëntie van zelfreflectie.
- Non verbale communicatiepatronen binnen supervisie- en coachingscontexten.
- Ervaringsgericht inzicht opdoen in gezinssystemen/werkcontexten en persoonlijke thema’s en dilemma’s.
- In gang zetten van concrete veranderingsprocessen vanuit denken, willen en voelen.

Informatie over de workshopleider: Monica Wagner
In mijn klinische en ambulante praktijkervaring binnen de forensische psychiatrie heb ik samen met een psychotherapeut een contextuele en systemische muziektherapie ontwikkeld, waarin met muzikale klankopstellingen, sculpturen en muzikale dialogen gewerkt wordt. Sinds 2002 ben ik werkzaam als methodiekdocent, studieloopbaanbegeleider en sinds 2010 als coach, supervisor, praktijkcoördinator op de Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN) voor de opleiding vaktherapie muziek. In 2015 haalde ik mijn mastertitel in Coaching en Psychologie over het verbeteren van het zelfreflectievermogen door het inzetten van muzikale sculpturen.

In mijn eigen praktijkwerkzaamheden heb ik me in de loop van de afgelopen jaren ook steeds meer gericht op de preventieve zorg en het mobiliseren van het zelfherstellend vermogen, emotieregulatie en stressreductie vanuit een systeemgerichte aanpak. Sinds 2019 doceer ik ook leertherapie en geef ik supervisie in het kader van systemische muziektherapie bij de Hogeschool ArtEZ in Enschede.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de knop inschrijven onder aan deze pagina tot uiterlijk 18 maart of zoveel eerder tot het vol is. Er is plek voor maximaal 45 deelnemers. Voor deze dag kun je kiezen uit drie verschillende workshops. Je kunt de workshop van je keuze per mail via noord@lvsc.eu aan ons doorgeven. Geef aan wat je 1e en 2e voorkeur is. Bijvoorbeeld: 1e keuze: Workshop 2 2e keuze: Workshop 3 We proberen je te plaatsen bij je 1e voorkeur. Als de workshop van je 1e keus vol is, word je geplaatst bij je 2e voorkeur. 

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan kun je via de knop uitschrijven, onder aan deze pagina, je weer uitschrijven. Doe dit graag tijdig (uiterlijk 20 maart), zodat je geen plek bezet houdt voor andere geïnteresseerden en wij geen onnodige kosten hoeven te maken. Op je persoonlijke pagina vind je een overzicht van bijeenkomsten waarvoor je hebt ingeschreven. Na uitschrijven verdwijnt de bijeenkomst dus ook op je persoonlijke pagina.

Kosten
De kosten bedragen voor leden 15 euro voor koffie/thee, koud buffet met broodjes en soep. Niet-leden kunnen een regiovoucher aanvragen om eenmalig gratis kennis te maken via info@lvsc.eu. De inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling. Dus wil je zeker zijn van deelname betaal dan direct bij inschrijving. Betaling t.a.v. NL91 INGB 0006 0506 97 t.a.v. LVSC Regio Noord.

 

 

 

Locatie

't Proathoes
Dennenweg 9
9404 LA Assen
Einddatum: 
28 oktober 2020
Begindatum: 
28 oktober 2020