ALV en LVSC College 'Teams als hefboom voor transitie?' (0,5 PE)

LVSC
Type: bijeenkomst

Supervisie en coaching hebben met het helpen van individuele cliënten en het begeleiden van teams een maatschappelijke functie. Hebben zij daarin ook een missie? Welke is die precies? Hoe ver ga je daar in? En waar loop je tegenaan?

Rudy Vandamme pioniert al jaren met zijn methodiek van het Ontwikkelingsgericht coachen. Hij heeft  het in dit LVSC college  over de rol van teams en de rol van het coachen van teams. Teams zijn voor Rudy de hefboom voor fundamentele transities in organisaties, vakgebieden en samenleving. Daarbij neemt hij zijn breed werkveld als referentie: teams in multinationals, banken, ngo’s, zorginstellingen, onderwijs en burgerinitiatieven. Vanuit de praktijk kan hij getuigen over de kracht van teams in de ontwikkeling van gehelen, de successen, de mislukkingen en de mogelijkheden. 
Bekijk ter introductie de volgende filmpjes van Rudy Vandamme: De Organisatievork  en de zeven stappen van de Ontwikkelcirkel

Het college begint met een 'getuigenis' uit het werkveld  waarna we de dialoog met elkaar aangaan om zo 'collectieve wijsheid' te verzamelen. Centrale vragen die aan bod komen zijn: 

  • Hoe kun je de organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling koppelen aan het begeleiden van teams? 
  • Wat betekent dit voor de maatschappelijke missie van supervisoren en coaches? 

Met dit onderwerp sluit het college aan bij de twee vorige lezingen van Jikke de Ruiter en Ronald Wolbink.
Wij zijn benieuwd naar jouw visie. Deel deze op donderdag 7 december. 

Programma

13.30: Meet & greet *
14.30: Algemene Ledenvergadering (ALV)
15.30: Pauze en inloop niet-leden
16.00:LVSC College en dialoog met aanwezigen
17.00: Netwerkborrel en LVSC-informatiestand
17.30: Einde

* Meet en greet: Kom wat eerder voor een kop koffie of thee met wat lekkers en ontmoet (nieuwe) leden en het bestuur.

Heeft u ook interesse in de boeken van Rudy Vandamme? Leden krijgen t/m 31-12-17 10% korting op alle boeken van Rudy Vandamme, zoals Goddelijk Wild en Zinzoekers.
Bestel via: www.coachingbooks.net  en vul bij aankoop als waardeboncode in: LVSC.

Route
Routebeschrijving Beatrixgebouw van de Jaarbeurs.

Aanmelden
De aanmelding via de website is gesloten. Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met bureau LVSC via 024-3662080.
Op 7 december kunt u ons in geval van nood bereiken op telefoonnummer 06-31394601.

Locatie

Jaarbeurs Meetup
Jaarbeursplein 6A, in Beatrixgebouw, 4e etage
3521 AL Utrecht
Einddatum: 
7 december 2017
Begindatum: 
7 december 2017
Let op: vanwege de verwachte opkomst is de locatie de Jaarbeurs geworden in plaats van Meeting Plaza. De zaal zit in het Beatrixgebouw van Jaarbeurs Meetup. Vanuit het station uitgang richting Jaarbeurs, roltrappen naar beneden, dan linksaf slaan. Gebouw ligt dan aan de linkerkant.