ALV en LVSC College 'Teams als hefboom voor transitie?' (0,5 PE)

LVSC
Type: bijeenkomst

Supervisie en coaching hebben met het helpen van individuele cliënten en het begeleiden van teams een maatschappelijke functie. Hebben zij daarin ook een missie? Welke is die precies? Hoe ver ga je daar in? En waar loop je tegenaan?

Rudy Vandamme pioniert al jaren met zijn methodiek van het Ontwikkelingsgericht coachen. Hij heeft  het in dit LVSC college  over de rol van teams en de rol van het coachen van teams. Teams zijn voor Rudy de hefboom voor fundamentele transities in organisaties, vakgebieden en samenleving. Daarbij neemt hij zijn breed werkveld als referentie: teams in multinationals, banken, ngo’s, zorginstellingen, onderwijs en burgerinitiatieven.
Vanuit de praktijk kan hij getuigen over de kracht van teams in de ontwikkeling van gehelen, de successen, de mislukkingen en de mogelijkheden. 
Bekijk ter introductie de volgende filmpjes van Rudy Vandamme: De Organisatievork  en de zeven stappen van de Ontwikkelcirkel

Het college vangt aan met een getuigenis uit het werkveld  waarna  de deelnemers de dialoog met elkaar aangaan om zo en collectieve wijsheid te verzamelen. Centrale vragen die aan bod komen zijn: 

  • Hoe kun je de organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling koppelen aan het begeleiden van teams? 
  • Wat betekent dit voor de maatschappelijke missie van supervisoren en coaches? 

Met dit onderwerp sluit het college aan bij de twee vorige lezingen van Jikke de Ruiter en Ronald Wolbink.
Wij zijn benieuwd naar jouw visie. Deel deze op donderdag 7 december. 

Programma

13.30: Meet & greet *
14.30: Algemene Ledenvergadering (ALV)
15.30: Pauze en inloop niet-leden
16.00:LVSC College en dialoog met aanwezigen
17.00: Netwerkborrel en LVSC-informatiestand
17.30: Einde

* Meet en greet: Kom wat eerder voor een kop koffie of thee met wat lekkers en ontmoet (nieuwe) leden en het bestuur.

Locatie

Meeting plaza
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
Einddatum: 
7 december 2017
Begindatum: 
7 december 2017
Ingang bij kledingwinkel Didi om de hoek.