ALV, ledenactiviteit en LVSC college: Professioneel begeleider in de organisatie van de toekomst

Organisator: 
lvsc
Locatie: Utrecht
(Start)datum: 
22 november 2023
PE punten: 1 PE punt

Op woensdag 22 november organiseren we een ledenactiviteit met commissie vakontwikkeling, onze ledenvergadering en als afsluiting het LVSC college met Alexander Maas in Utrecht. 

Programma:

15.00 uur

Inloop

15.30 - 16.45 uur

Ledenactiviteit door Commissie Vakontwikkeling

16.45 - 17.00 uur

Pauze

17.00 - 18.45 uur

Algemene Ledenvergadering. LET OP: De stukken worden wo. 8 november verstuurd. De statuen zijn met goedkeuring van de ALV in mei aangepast, waarin is opgenomen dat de stukken vooraan 2 weken van te voren worden verstuurd. 

18.45 - 19.30 uur

Pauze met buffet

19.30 - 20.30 uur

College door Alexander Maas

Activiteit commissie vakontwikkeling: Dialoog over narratief van de supervisor en registercoach

Sinds 2019 bestaan binnen de LVSC drie verschillende disciplines (die van supervisor, coach en organisatiebegeleider). De basiskwalificatie als ‘professioneel begeleider’ geldt voor alle leden. Voor de professioneel begeleider, supervisor, coach en organisatiebegeleider is een narratief door LVSC opgesteld. 

Eerder zijn we in gesprek gegaan over het narratief van de professioneel begeleider en organisatiebegeleider. Graag gaan we dit keer nader in gesprek over het narratief van de supervisor en registercoach. Dit doen we door per narratief 4 perspectieven te bespreken: professioneel perspectief, klantperspectief, organisatieperspectief en maatschappelijk perspectief. We beogen een levendig gesprek met elkaar te voeren over de 2 narratieven, het zo mogelijk aan te scherpen, en nog meer toekomstbestendig te maken. 

Dat wordt dus 'vakgebieden met vakgenoten'! De begeleiding is in handen van de Commissie Vakontwikkeling (CVO). De CVO zal voor een passende terugkoppeling zorgen over wat de gesprekken over de vier narratieven hebben opgeleverd.

LVSC college: Professioneel begeleiden en de organisatie van de toekomst

Op 22 nov. verzorgt Alexander Maas het LVSC college over professionele begeleiding en organisaties van de toekomst.

Professioneel begeleiders functioneren in diverse vormen van organiseren die als context de aandacht zullen hebben. Naast de traditionele aanbodgerichte benadering (die een product of dienst centraal stelt) en de vraaggerichte benadering (die vanuit de client denkt), is er een derde benadering mogelijk. 

En dat is een organisatiecontext waarbij belanghebbenden elkaar opzoeken rondom een thema en daarnaast inter- en transdisciplinaire partnerschappen sluiten. Het gevolg hiervan is een grote dynamiek waarbij keten- en netwerksamenwerking een vlucht zullen nemen. 

Alexander neemt ons mee in de organisaties van de toekomst en de betekenis voor de rol van ons als professioneel begeleider. 

Over Alexander Maas

Alexander Maas (1952) studeerde sociologie (kandidaats) in Tilburg en Bedrijfskunde in Delft. Hij werkte eerst als universitair onderzoeker aan het Interuniversitaire Instituut Bedrijfskunde te Delft, daarna als universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam waar hij in 1988 promoveerde op een dissertatie Ongedefinieerde Ruimten. Hij werd in 1990 tot universitair hoofddocent organisatieontwikkeling en sociale integratie benoemd aan de Rotterdam School of Management van diezelfde universiteit. Per juni 2007 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar humanisering van de zorg. Zijn aandachtsgebieden zijn: organisatie- en veranderkunde, en organisatie, verandering en innovatie in de zorg voor ouderen. Daarbij hanteert hij onder andere een sociaal constructief perspectief. 

Aanmelden

Via onderstaande knop kun je inschrijven. Je schrijft je in voor het volledige programma. Voor deelname ontvang je 1 PE punt. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 november.

 

 

Locatie

Seats2Meet Utrecht C.S.
Utrecht
(Start)datum: 
22 november 2023