ANSE Summer University 'Bridging' (4PE)

Organisator: 
Bolzano, Italie
Locatie: Bolzano, Italie
Begindatum: 
26 augustus 2019

Van 26 tot 30 augustus vindt de ANSE Summer University plaats in Bolzano, Italië. Thema: Bridging - connecting worlds through Supervision and Coaching.

De ANSE Summer University 2019 wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met BSC (Association for Supervision, Coaching and Organizational Development, Italy) en de (ANSE) (Association of National Organizations for Supervision in Europe) en vindt plaats in Bolzano van 26 tot 30 Augustus 2019.

Met het thema "Bridging, Connecting Worlds through Supervision and Coaching", wil de SU19 proberen om om te gaan met sociale spanningen. In de geschiedenis hebben deze krachten zich in verschillende vormen gepresenteerd. In de wereld van vandaag lijken polarisatie en splitsing te overheersen. Anderzijds is er sprake van een behoefte aan verbinding, waar supervisie en coaching een bijdrage aan kunnen leveren. De verbinding tussen deze werelden komt aan de orde en kan worden bediscussieerd tijdens de Summer University in Bolzano.

Meer informatie en aanmelden

De eerste dag (maandag 26 augustus) staat in het teken van Süd Tirol. De keynote speakers zijn Prof. Dr. Hans Heiss (historicus en lector, Universiteit van Innsbruck) en Dr. Lucio Giudiceandrea (journalist bij  RAI). ’s Avonds is iedereen uitgenodigd voor een speciaal Süd-Tiroler diner.

Tijdens de tweede dag (dinsdag 27 augustus) wordt het thema Leiderschap vanuit traditioneel en innovatief perspectief behandeld (Leadership from a traditional and innovative perspective).  

Dr. Wolfgang Looss (Management Development, Darmstadt) en Sara Niese (Psycholoog, Stuttgart) zullen spreken en in de middag zijn er verschillende workshops over dit onderwerp.

De derde dag (woensdag 28 augustus) wordt gewijd aan het thema: "Business and Social: Interdependence and Dialogue between Two Worlds", over de interdependentie en de dialoog tussen de werelden van het zakelijke en het sociale domein.  De twee sprekers op deze dag zijn Prof. Marjaana Gunkel (Faculteit Economie & Management, Universiteit Bolzano) en Prof. Silvia Sacchetti (Department of Sociology and Social Sciences, Universiteit Trento). In de middag kunnen workshops over deze thema’s worden gevolgd.

De vierde dag (donderdag 29 augustus) vervolgen we met het thema "Generations". Prof. Dr. Brigitte Geissler-Piltz (Berlijn) en Dr. Karin Herrmann (Stuttgart) zijn de  keynote sprekers over het thema “Generaties”. Net als de andere dagen zal ook deze dag ook worden aangesloten met passende en uitdagende workshops.

Op de vijfde en laatste dag van deze Summer University (vrijdag 30 augustus) zal worden gereflecteerd op de resultaten van de voorgaande week en is er ruimte voor presentaties van de Internationale Intervisie Groepen (IIG). Ook zal er gelegenheid worden geboden om nieuwe intervisiegroepen te vormen.

Op dinsdag, woensdag en donderdag zal het ANSE-bestuur presentaties en rapportages doen over lopende projecten, prioriteiten en toekomstige activiteiten.

Aanvullend kunnen deelnemers zich opgeven voor een gevarieerd avondprogramma in Bolzano en haar prachtige bergachtige omgeving. In het avondprogramma is het eten inbegrepen.

Leden van de LVSC zijn automatisch lid van ANSE en kunnen dus voor het gereduceerde tarief meedoen. Beschikt u over een internationale studentenkaart van een universiteit of hogeschool, dan kunt u deelnemen tegen het studententarief.

De komende maanden zijn er wekelijkse updates over de keynotes en workshops te lezen via de Facebook (https://www.facebook.com/ANSEsupervision) en via Twitter (twitter.com/ANSE_S_C)

 

 

Locatie

Zie website ANSE
. .
. Bolzano, Italie
Einddatum: 
30 augustus 2019
Begindatum: 
26 augustus 2019