Diversiteit in professionele begeleiding (0,5 PE)

Regio: 
Leiden
Type: bijeenkomst

Op woensdag 15 november van 18.00-21.00 uur vindt de workshop Diversiteit in de professionele begeleiding plaats, deze wordt verzorgd door Marten Bos.

In de vorige workshop van Marten Bos, gegeven in 2016, bleken veel deelnemers enthousiast over hoe het bewust hanteren van verschillende gezichtspunten rondom diversiteit diepgang bracht in de begeleiding. Nu een korte herhaling voor degenen die er toen niet bij waren en een vervolg op de vorige bijeenkomst. Marten introduceert in deze workshop de 'diversiteitskaarten' als spelvorm en we leren deze toepassen aan de hand van casuïstiek in supervisie, intervisie en coaching.

De methodieken om te werken met het kaartenspel gaan uit van de theorie van intersectionaliteit ofwel caleidoscopia (Gloria Wekker). De mens is een steeds variërend kruispunt, een stapeling van identiteiten, die pas in de werkelijke dialoog een kans krijgt zich te tonen. Het bewust zijn van gehele persoon in verbinding met de context, in relatie met wenselijke en noodzakelijke keuzes binnen de bepaalde relatie, waardoor een mate van (zelf)regie mogelijk is. Het is een dialogische en fenomenologische werkwijze, vanuit een subject en subject relatie, met aandacht voor het systeem waarin zowel professional als cliënt zich bevinden. Wat verschijnt op de voorgrond en wat verdwijnt (bewust en/of onbewust naar de achtergrond), wat wordt binnen de relationele context uitgelicht en wat niet?

Om deze continue ‘identiteitendans’ door te krijgen en zeker ook de macht van interne en externe sturingsmechanismen en deze meer bewust te kunnen ervaren, de regie te nemen of te laten, zijn de ‘diversiteit kaarten’ als instrument ontwikkeld.

Voor meer informatie zie: http://www.martenbos.nl/nieuws/diversiteit_kaarten

Aanmelden
We hopen jullie te ontmoeten op dinsdag 15 november. Aanmelden kan via onderstaande inschrijfknop. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Toelating is op volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling. Aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 november 2017.
 

Locatie

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333CK Leiden
Einddatum: 
15 november 2017
Begindatum: 
15 november 2017
Lokaal: zie de aankondiging op het scherm in de hal van de hogeschool Leiden. Routebeschrijving: Per OV: 10 minuten lopen vanaf station Leiden CS uitgang westzijde. Loop langs het LUMC en de parkeergarage, ga dan links af en loop door tot aan de rotonde. Daar ziet u rechts van u de Hogeschool liggen. Per auto: Bij de Plesmanlaan bij museum Naturalis de zebragestreepte looptunnel onderdoor. Volg deze weg en u ziet recht voor u de Hogeschool.