Het stille zwart in organisaties (0,5 PE)

Organisator: 
noord-brabant
Locatie: Rijen
Begindatum: 
24 november 2020

Op 24 november organiseren we de workshop Het stille zwart in organisaties van 19.30 - 21.30 uur in Rijen.

Een begeleidingskundige houdt zich in organisatiecontexten bezig met het van binnenuit in beweging brengen van zogenaamde ‘taaie vraagstukken’. Vraagstukken die ontstaan uit fenomenen die zich zowel in het groot als in het klein tonen in communicatie, samenwerking en gedrag; waar men niet goed de vinger achter krijgt.

Ze zijn niet met een paar eenvoudige beleidsaanpassingen te doorbreken. Net als bij een supervisietraject dient er sprake te zijn van een leerverlangen, zodat de begeleidingskundige een participatief proces kan helpen ontstaan. Een proces waarin een gedeeld bewustzijn over de essentie en de gelaagdheid van het vraagstuk, zodat het aanwijsbaar wordt in de praktijk en het verlangen dat ontstaat om het patroon te doorbreken in beweging kan komen.

De begeleidingskundige zet zichzelf daarbij op het spel. Door het onbesprokene op tafel te krijgen, kan het taaie vraagstuk hanteerbaar gemaakt worden. Het ‘stille zwart’ gaat over dat aspect van het taaie dat boven tafel dient te komen om een echte transformatie mogelijk te maken. Pas dan ontstaat er werkelijke ruimte voor verandering. 

In deze lezing & workshop neemt Robbert ons mee in enkele voorbeelden van dit stille zwart in organisaties en hoe daarmee te werken. 

Workshopbegeleider
Robbert van Bruggen (Master Human & Organizational Behavior) is sinds 2010 verbonden aan de master begeleidingskunde in Rotterdam en Nijmegen. Hij is docent supervisiekunde, begeleidt professionele werkplaatsen en begeleidt thesisonderzoek. Daarnaast begeleidt hij organisaties bij het van binnenuit in beweging brengen van taaie patronen in zowel bedrijfsleven als zorg & onderwijs.

Hij doet promotieonderzoek naar de creatieve omgang met fricties die ontstaan tussen rationele doelstellingen van organisaties enerzijds, en de ruimte die professionals nodig hebben om creatief en intersubjectief passende antwoorden op complexe vragen te geven anderzijds. Hij organiseert sinds 2011 vijfdaagse stilteretraites vanuit zijn fascinatie voor ingetogenheid en identificatie. Robbert is vader van 3 volwassen kinderen en woont in Dordrecht. 

Aanmelden
Je kunt je inschrijven via onderstaande knop Aanmelden. Er is plek voor 16 deelnemers. De inschrijving sluit automatisch als het maximum is bereikt. LET OP: Mocht je verhinderd zijn, schrijf je dan ook weer uit via de website. Na inschrijving zie je een knop uitschrijven onder de bijeenkomst. Mocht je zonder afmelding niet aanwezig zijn dan zijn we genoodzaakt om 20 euro in rekening te brengen voor de locatie- en cateringkosten. 

 

 

Locatie

Culturele Centra Gilze en Rijen
Nassaulaan 62-64
5121BC Rijen
Einddatum: 
24 november 2020
Begindatum: 
24 november 2020