Inspiratiedag Leersupervisoren (1,5 PE) = VOL

LVSC
Type: bijeenkomst

Op 22 maart organiseert LVSC een Inspiratiedag Leersupervisoren met Louis van Kessel. De studiedag is praktisch en verdiepend.

Veranderende samenleving en professionele context
Onze samenleving is in verandering. Veranderingen die vaak geduid worden door termen als transitie en transformatie. Een kanteling van een bureaucratisch georganiseerde verzorgingsmaatschappij naar een participatieve netwerkmaatschappij. Overheden leggen steeds meer de verantwoordelijkheid bij de burger en organisaties zetten een soortgelijk proces in gang naar de professional. Een professional wordt in deze netwerkmaatschappij met nieuwe opgaven geconfronteerd zoals bijvoorbeeld netwerkverbindingen vormen .

Kortom een professionele context waarin bestaande beroepspraktijken snel veranderen en kennis snel aan vernieuwing toe is.

Andere vaardigheden zijn nodig
De beroepspraktijk vraagt om andere vaardigheden op de werkvloer: meer ondernemerschap, schakelen tussen verschillende taken/opdrachten, nieuwe kennis ontwikkelen voor de beroepspraktijk. Daar komt bij dat de druk op de professional als persoon best hoog is: succes is wat jij er van maakt en afhankelijk van jouw zelfkennis en bereidheid om te investeren in persoonlijke ontwikkeling. De nieuwe verhoudingen in het werkveld leiden tot veranderingen in de kijk op professionaliteit.

Het kan niet anders zijn dan dat dit van invloed is op inhoud van de gesprekken die in de supervisie en de leersupervisie plaatsvinden.

We zien uit naar een inspirerende studiedagdag waarop leersupervisoren onder leiding van Louis van Kessel kennis delen over hoe zich te verhouden tot deze maatschappelijke ontwikkelingen en hun betekenis voor professionele context van leersupervisie.

Programma
09.00: welkom met koffie, thee
09.30: start programma
12.30: lunch
13.30: middagprogramma
17.00: afsluiting, borrel

Aanmelden  VOL
Wil je deelnemen aan de studiedag, schrijf je dan in via onderstaande knop inschrijven. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. Wij laten je per persoonlijke mail weten of je definitief geplaatst bent. Mochten er meer dan 30 deelnemers zijn dan maken we een wachtlijst aan. Bij afmeldingen nemen we dan contact met je op. 

Locatie

Oud-katholiek Zalencentrum
Koningin Wilhelminalaan 3-5
3818 HN Amersfoort
Einddatum: 
22 maart 2019
Begindatum: 
22 maart 2019