Inter Visie 2 (Posteren) (0,5 PE)

Regio: 
Utrecht
Type: bijeenkomst

Ook op deze tweede avond kun je kennis delen of een intervisiegroep starten of beide!! In Utrecht bieden we in het voorjaar van 2017 gelegenheid hiertoe! We organiseren twee avonden, op 3 en 17 mei aanstaande, die je beide kunt bezoeken of apart van elkaar.

Ook  op deze tweede avond kun je je tot verrassende inzichten en vooruitzichten komen. Deze avond kun je onafhankelijk van de eerste avond op 3 mei bezoeken of juist als vervolg op deze avond invullen. Zie hiervoor ook de activiteiten bij 3 mei. In een tweetal posteravonden kun je je visie delen en bespreken met collega's. Je leert elkaar kennen, deelt expertise en wisselt gezichtspunten uit. Daarbij is dit uitwisselen een prachtige gelegenheid voor intervisie-zoekers om aansluiting te zoeken bij andere professionals om een intervisie-groep te vormen of je aan te sluiten bij een intervisiegroep. Om echt te kunnen kiezen organiseren we twee avonden. Deze avonden in het voorjaar hebben dus een tweeledig doel.

Locatie

Huis in de Wijk
Professor Suringarlaan 1
3571 WH Utrecht
Einddatum: 
17 mei 2017
Begindatum: 
17 mei 2017