Keuze workshop middag (kies 2 uit 4) (0,5 PE)

Organisator: 
Groningen
Locatie: Groningen
Begindatum: 
23 mei 2019

Primeur! 23 mei workshop middag georganiseerd door de opleiding Begeleidingskunde Hanzehogeschool Groningen en de werkgroep LVSC Noord.

Om de banden tussen opleiding en beroepsvereniging warm te houden en elkaar te inspireren organiseren de werkgroep LVSC Regio Noord en de opleiding Begeleidingskunde: Supervisie en Coaching van de Hanzehogeschool Groningen, Professionals en Bedrijven dit jaar voor het eerst samen een workshopmiddag. De workshops op deze middag worden verzorgd door twee studenten en twee teamleden van de opleiding.

Datum en tijd: donderdagmiddag 23 mei 2019 van 13.00-17.00 uur.

Programma:

13.00 uur Inloop

13.30 uur Opening

13.45 uur Eerste workshopronde: keuze uit de volgende workshops:

Workshop 1: (Ver)beeldende activiteiten in supervisie – Kamille Rijksen

Workshop 2: Een oud (en nieuw) familieverhaal vol inzichten – Dirk-Jan Lagerweij

Workshop 3: Organisatiebegeleiders opgelet: hier wordt gewerkt aan inrichting – Paula Kaag

Workshop 4: Bewust van wie je (niet) bent als begeleider – Mieke Voogd

15.00 uur Pauze

15.30 uur Tweede workshopronde (keuze uit dezelfde workshops)

16.30 uur Informele afronding met een drankje en hapje

Er kan voor twee workshops ingeschreven worden. We proberen je te plaatsen bij de aangegeven voorkeur. Als de workshop van de aangegeven voorkeur vol zijn,  word je geplaatst bij één van de andere workshops. Wij streven er echter naar je bij tenminste één van de voorkeurworkshops te plaatsen.

Workshop 1.  ‘(ver)beeldende activiteiten in supervisie’
Kamille Rijksen

Het gebruik van beelden en het ‘verbeelden’ kan het waarnemen en voelen op AAN zetten en de gedachtestroom tijdelijk even stilzetten. In deze tijd lijkt dit een steeds belangrijker gegeven in het werken met mensen, dus ook voor supervisoren.

Voorop staat dat we werkvormen gebruiken die goed aansluiten bij het proces en leervragen van de supervisant. We zullen een aantal, makkelijk inzetbare, werkvormen gaan ervaren. Aan de slag dus.

Wat gaan we doen?

Oefenen zowel met een aantal korte Beeldende werkvormen die kunnen activeren of kalmeren zodat de supervisant meer focus ervaart in supervisie.

Kennis maken met een aantal werkvormen die kunnen helpen om de meer onbewuste facetten van de leervraag van je supervisant te verhelderen.

Deze workshop wil je uitnodigen om kennis te maken met het gebruik van beeldende activiteiten, talent of ervaring zijn voor deze workshop echt niet nodig. De werkvormen zijn zo gekozen dat iedereen ze kan toepassen in de eigen supervisiepraktijk.

De trainer: Kamille is beeldend -en psychosociaal therapeut en werkt vooral vanuit de Acceptance and Commitment Therapy. Zij heeft haar eigen praktijk voor jeugdhulpverlening te Harlingen.

Workshop 2.  Een oud (en nieuw) familieverhaal vol inzichten
Dirk-Jan Lagerweij

Deze workshop is een introductie in het werken met een combinatie van een oud verhaal en een opstelling. Deze werkwijze geeft inzicht in onze patronen van denken en doen en hoe die zichtbaar worden in relatie tot anderen. In hoeverre spelen loyaliteiten die ik me eigen heb gemaakt een rol in mijn huidige leven en beroepspraktijk als begeleider?

De ingang in deze workshop is niet de eigen biografie maar een verhaal dat al eeuwenlang haar waarde als ‘inzicht-gevend en veranderend’ heeft bewezen. Eerst bespreken we waar dit verhaal ons raakt of ergert. Daarna kiezen we zelf een rol in het verhaal. Vervolgens is er ruimte om te vertellen wat de rol met je doet, wat je verlangen is en hoe je je verhoudt tot de anderen in het verhaal. Tenslotte delen we kort onze ervaringen in deze mini-workshop.

Zo zal het verhaal en onze rol in ons verankeren en ons ten dienste blijven staan als begeleider.

De trainer: Dirk-Jan Lagerweij is geestelijk begeleider in Almere en Zwolle, begeleider van stilte- en meditatiekringen, docent Bibliodrama

Workshop 3. “Organisatiebegeleiders opgelet: hier wordt gewerkt aan inrichting”
Paula Kaag

De LVSC is een professioneel huis met een stevig fundament, ingericht met een centrale ontmoetingsruimte (Agora) en verschillende kamers (supervisie, coaching, organisatiebegeleiding). Op de Agora ontmoeten wij elkaar als professioneel begeleiders met een missie die samen het verschil maken. In de verschillende kamers ontmoeten wij elkaar als specialist: supervisor, coach en organisatiebegeleider. In deze workshop introduceert Paula Kaag de derde kamer: ‘organisatiebegeleider’. De eerste stappen voor het inrichten van deze kamer zijn gezet.

Tijdens de workshop gaan we aan de hand van concrete werkvormen aan de slag met het leggen van het maken van een moodboard voor de kamer ‘organisatiebegeleiding’ als basis voor verdere inrichting. Dit doen we vanuit de vraag: Organisatiebegeleiding, wat versta jij er onder en wat vraagt dit van jou als professioneel begeleider?

De trainer: Paula Kaag is bestuurslid LVSC, organisatiebegeleider en leersupervisor.

Workshop 4. Bewust van wie je (niet) bent als begeleider
Mieke Voogd

Hoe bewust ben je van waar je (niet) van bent als professioneel begeleider? Waar sta je voor, waar moeten ze jou zeker wel en niet voor vragen? Waar ben je uitgesproken goed in en waarin zou je wel meer ervaring willen opdoen? Dit zijn geen gemakkelijk te beantwoorden vragen. Zeker niet voor ons professioneel begeleiders. We stellen over het algemeen liever vragen dan dat we ruimte innemen met een verhaal over onszelf.

Om potentiële cliënten en opdrachtgevers te helpen kiezen is het wel belangrijk om helder te zijn over waar je van bent en waarvoor je je wilt inzetten. Bovendien profileer je niet alleen jezelf, maar ook je beroep. In deze workshop laat Mieke Voogd je op een speelse manier kennismaken met het ECVision raamwerk als hulpmiddel om te onderzoeken en communiceren wie je (niet) bent als professioneel begeleider.

De trainer: Mieke Voogd is arbeids- en organisatiepsycholoog, supervisor en eigenaar van Coachkwadraat sinds 2006. Daarnaast is zij sinds 2019 programmaleider van de opleiding Begeleidingskunde; Supervisie en Coaching aan de Hanze Hogeschool.

Inschrijven
U kunt kiezen uit 2 van de 4 workshops. Opgave uiterlijk 20 mei. Om u in te schrijven gaat u naar deze link

 

 

Locatie

Marie KamphuisBorg op de Zernike Campus in Groningen
Zernikeplein 23 (lokaal D0.05)
9747 AS Groningen
Einddatum: 
23 mei 2019
Begindatum: 
23 mei 2019
Parkeren kan op de Zernike Campus op P4. Voor een uitrijkaart wordt gezorgd. Indien deze vol zijn dan is parkeren bij P+R Reitdiep mogelijk en neemt u vervolgens de stadsbus.