LVSC College: Organisatiebegeleiding - Van plan naar taaie praktijk (0,5 PE)

LVSC
Type: bijeenkomst

Kom ook op 18 april naar het college Organisatiebegeleiding met Leike van oss! Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom om het college over Organisatiebegeleiding (gratis) bij te wonen. Het college vindt plaats na afloop van de ALV.

College: Organisatiebegeleiding - Van plan naar taaie praktijk
We zeggen dat verandering de enige constante is en toch laat een organisatie zich niet zomaar veranderen. Zeker niet als het om cultuur en organisatiegedrag gaat. Hoe komt dat? Waarom zijn cultuur en organisatiegedrag zo robuust? Verandering begint pas als veranderambitie en werk elkaar echt gaan raken. De verandering is dan niet meer alleen een idee op papier maar moet zijn weerslag gaan krijgen in het werk. Waarom is dat zo’n lastig moment in het veranderproces? Wat is daar de meerwaarde en het belang van? Wat gebeurt er met mensen in die fase van de verandering? En hoe zorg je dat mensen de beweging echt mee kunnen maken?

In een interactieve lezing laat Leike van Oss je kennismaken met stevige patronen en taaie reacties op verandering, onderzoekt ze met je wat mensen meemaken in die dynamiek èn biedt ze je de praktische handvatten hoe hiermee om te gaan.

Programma:
15:45 uur: Inloop
16:15 uur: ALV (leden)
17:15 uur: Broodje met soep
18.00 uur: LVSC college door Leike van Oss. (niet-leden zijn van harte welkom)
19.30 uur: Borrel
20:00 uur: Einde

Over Leike van Oss
Leike van Oss (1964) is gefascineerd door ‘waarom de dingen gaan zoals ze gaan’. Hoe organiseren mensen, groepen en organisaties zichzelf, hoe lopen ze vast in patronen die ze zelf gebouwd hebben en hoe kan je die patronen weer open breken? Vanuit deze fascinatie werkt Leike als interim-manager, adviseur en (team)coach in contexten waarin veranderen centraal staat.

Haar belangrijkste motivatie is om werk en samen werken duidelijk, helder en eenvoudiger te maken. Het brengen van vervelende boodschappen of vasthouden aan gekozen richting schuwt zij hierbij niet. Als adviseur houdt zij zich bezig met de ondersteuning van fusies en reorganisaties, strategische heroriëntaties, organisatieontwikkelingstrajecten, conflicten en teamsamenwerking, en managementdevelopment.

Als interim-manager is zij actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staf-lijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Als coach ondersteunt ze mensen bij de reflectie op werk en loopbaan. Hierbij maakt zij onder andere gebruik van de ZelfKonfrontatieMethode. Interim-opdrachten en adviesprojecten worden vooral uitgevoerd bij universiteiten, rijks- en gemeentelijke overheid en semi-overheidsorganisaties. Meer over Leike van Oss.

Aanmelden 
Via onderstaande knop kun je inschrijven voor het LVSC college Organisatiebegeleiding. Leden schrijven zich ook meteen in voor de ALV via onderstaande knop. Niet-leden schrijven zich alleen in voor het college Organisatiebegeleiding. Inschrijven kan tot en met dinsdag 16 april 12 uur

Locatie

Jaarbeurs, Beatrixgebouw
Jaarbeursplein .
3521 AL Utrecht
Einddatum: 
18 april 2019
Begindatum: 
18 april 2019