Maatwerktraining Registercoach (5 PE)

LVSC
Type: bijeenkomst

Bent u een supervisor die ook coacht?
Steeds meer supervisoren verzorgen ook coaching naast supervisie. Het huidige scholingsaanbod op coachgebied gaat niet of nauwelijks uit van wat supervisoren al in huis hebben op het gebied van begeleiden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom het gebied van certificering voor coaches. Deze sluiten aan op de marktbehoefte aan meer transparantie en duidelijkheid over wat er precies te verwachten is van een coach en de professionalisering van coaches.

Ook binnen allerlei organisaties neemt coaching een steeds grotere plaats in. Soms naast supervisie. Soms in plaats van supervisie. Voor veel werkgevers is coaching beter en aantrekkelijker, omdat het is te sturen op de behoefte van de organisatie. De competentieprofielen voor supervisoren en voor coaches komen op een aantal punten overeen. Toch zijn er op twee onderdelen ook duidelijke verschillen, namelijk die van de competenties resultaatgerichtheid en organisatiecontext.

Geregistreerde supervisoren met coachervaring kunnen een driedaagse scholing volgen die gericht is op genoemde competenties. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de positionering en profilering als coach in de markt.

LVSC Registercoach
Als u deze scholing succesvol afrondt, kunt u zich laten registeren als Registercoach bij LVSC. Meer informatie over deze registratiemogelijkheid vindt u op www.lvsc.eu/ registratie/ registratie coach. Het LVSC-register voor coaches is groeiend en bevat inmiddels ruim 300 Registercoaches.

Criteria voor deelname*
Geregistreerde supervisoren die beschikken over een actuele leer- of werkpraktijk als coach. Dat wil zeggen dat u -op moment van de bijscholing- daadwerkelijk een coaching traject uitvoert, onlangs een coaching traject heeft afgerond en/of een eigen coachpraktijk heeft.

Bijzonderheden
Van deelnemers wordt verwacht dat zij circa 16 uur investeren als voorbereiding op de trainingsdagen. Deze tijd besteden zij ondermeer aan het schrijven van een Proeve van Bekwaamheid van circa vijf pagina’s. Deze driedaagse training wordt afhankelijk van de groepsgrootte gegeven door resp. één of twee trainers (Christa van Luyk en/of Fer van den Boomen).

Download volledige omschrijving

Aantal deelnemers: 12- 24 personen
Data: 10 april, 8 mei en 12 juni 2017
Tijdstip: 9.30 - 17.00
Plaats: De Schakel in Nijkerk
NB: gratis parkeren en gelegen op 200 meter vanaf station Nijkerk
 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaande button en het inschrijfformulier te versturen.

Locatie

De schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Einddatum: 
12 juni 2017
Begindatum: 
10 april 2017