Maatwerktraining Registercoach (5 PE)

Organisator: 
lvsc
Locatie: Nijkerk
Begindatum: 
6 september 2019

Ben je een supervisor die ook coacht?
Steeds meer supervisoren verzorgen ook coaching naast supervisie. Het huidige scholingsaanbod op coachgebied gaat niet of nauwelijks uit van wat supervisoren al in huis hebben op het gebied van begeleiden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom het gebied van certificering voor coaches. Deze sluiten aan op de marktbehoefte aan meer transparantie en duidelijkheid over wat er precies te verwachten is van een coach en de professionalisering van coaches.

Ook binnen allerlei organisaties neemt coaching een steeds grotere plaats in. Soms naast supervisie. Soms in plaats van supervisie. Voor veel werkgevers is coaching beter en aantrekkelijker, omdat het is te sturen op de behoefte van de organisatie. De competentieprofielen voor supervisoren en voor coaches komen op een aantal punten overeen. Toch zijn er op twee onderdelen ook duidelijke verschillen, namelijk die van de competenties resultaatgerichtheid en organisatiecontext.

Geregistreerde supervisoren met coachervaring kunnen een driedaagse scholing volgen die gericht is op genoemde competenties. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de positionering en profilering als coach in de markt.

LVSC Registercoach
Als je deze scholing succesvol afrondt, kun je je laten registeren als Registercoach bij LVSC. 

Criteria voor deelname
Geregistreerde supervisoren die beschikken over een actuele leer- of werkpraktijk als coach. Dat wil zeggen dat je -op moment van de bijscholing- daadwerkelijk een coaching traject uitvoert, onlangs een coaching traject hebt afgerond en/of een eigen coachpraktijk hebt.

Bijzonderheden
Van deelnemers wordt verwacht dat zij circa 16 uur investeren als voorbereiding op de trainingsdagen. Deze tijd besteden zij ondermeer aan het schrijven van een Proeve van Bekwaamheid van circa vijf pagina’s. Deze driedaagse training wordt afhankelijk van de groepsgrootte gegeven door resp. één of twee trainers (Fer van den Boomen/Annette Perino).

Download volledige omschrijving

Aantal deelnemers: 12- 24 personen
Data: vr. 6 sep, di 8 okt. en vr. 8 nov. 2019
Tijdstip: 9.30 - 17.00
Plaats: De Schakel in Nijkerk
NB: gratis parkeren en gelegen op 200 meter vanaf station Nijkerk
 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar h.wilting@lvsc.eu. Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden

 

 

Locatie

De Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Einddatum: 
6 september 2019
Begindatum: 
6 september 2019