Macht en onmacht. Hoe onaantrekkelijk is een platte wereld? (1 PE)

Overige
Type: bijeenkomst

Hoe aantrekkelijk en effectief is een platte wereld? Kun je macht een productieve plek geven in je werk?

Onze manieren van organiseren bewegen geleidelijk van piramides naar netwerken. Dit schept professionele ruimte voor kwaliteit, maatwerk en vernieuwing. Maar ruimte zonder grenzen is leegte. Verwarrende en soms angstaanjagende leegte.

Teveel machtsuitoefening leidt tot betutteling, beheersdrift, micro-managen, angst en onvrede. Afwezige macht leidt tot problemen in kwaliteit, middelenbeheersing, verwaarlozing, stagnatie en (sociale) onveiligheid. We maken elke dag in onze praktijken mee welke zoektocht dit dilemma oplevert voor medewerkers én managers. Hoe geef je plek en hoe neem je plek in verticale relaties? Dat is het kernthema in deze pop up met vier workshops:

Macht en onmacht: hoe aantrekkelijk is een platte wereld?

  1. God en demon: de corrumperende kant van macht (Marco de Witte)
  2. Gezaghebbend adviseren: de adviseur als bekwamere ander (Joost Kampen)
  3. Macht, onmacht en de nieuwe verticaliteit (Paul Kloosterboer en Durk Piet de Vries)
  4. Onmacht: wat eenzaam voelt blijkt ook maatschappelijk te zijn (Leike van Oss en Jaap van ’t Hek)

Met veel plezier en inspiratie organiseren we deze pop-up vanuit de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. LVSC is partner van dit event.

Onderzoek met ons waar gezonde macht over gaat. Macht die iedereen sterker maakt!
Wie weet tot 4 maart (het zijn echte workshops, dus inschrijving is beperkt)!

Meer informatie over inhoud, tijden en inschrijving

Website Ambachtsschool

Programma : 13.30-17.00

Locatie

Villa Jongerius
Kanaalweg 64
3527 KX Utrecht
Einddatum: 
4 maart 2019
Begindatum: 
4 maart 2019