'Motiverende gespreksvoering' (0,5 PE)

Organisator: 
zwolle
Locatie: zwolle
Begindatum: 
21 mei 2019

 Motiverende gespreksvoering is een veel gebruikte gespreksmethode in de zorg en welzijn. De manier van gespreksvoering bestaat onder andere uit een basishouding en een compacte rij gesprekstechnieken. Het doel is om de motivatie voor een gewenste verandering bij de client te ontlokken. Hierbij staan het belang van de client t.a.v. gewenste verandering, het vertrouwen in de verandering en de eventuele ambivalentie in de verandering centraal. De methode is intensief onderzocht op effectiviteit en is voortdurend in ontwikkeling door een netwerk van onderzoekers en practioners.

In supervisie en coaching werk je aan de ontwikkeling van de beroepshouding en beroepsidentiteit van de supervisant. Het ontwikkelen hiervan vraagt een leerproces waarin ook houdings- en gedragsveranderingen (vaardigheden) als leerdoelen naar voren kunnen komen. Voor dit leren kan motivatie van belang zijn. Inzichten uit MGV kunnen helpend zijn bij het leerproces van de supervisant / coachee. Ook rond het leren “an sich” kan motivatie een rol spelen en kunnen inzichten vanuit de MGV helpend zijn in de supervisie of coaching

In de workshop bespreken we MGV als methodiek in een notendop en oefenen we een aantal houding- en gesprektechnieken aan de hand van casussen uit de groep.

Van de deelnemers vragen we inbreng uit de praktijk waarbij motivatie (of het ontbreken ervan) en ambivalentie (bijvoorbeeld iets willen leren maar het gedrag niet laten zijn) een rol spelen.

Datum: dinsdag 21 mei 2019. Tijd: 19.30 - 22.00 uur.

Trainer: Marlies Jellema is international certified trainer Motiverende gespreksvoering bij MINT. Zij werkt als supervisor, leersupervisor, coach en docent supervisiekunde i.o. aan de hogeschool Windesheim te zwolle.

 

 

Locatie

Multifunctioneel Centrum De Bolder (zaal De Zeehond)
Dobbe 29
8032 JW zwolle
Einddatum: 
21 mei 2019
Begindatum: 
21 mei 2019
De Bolder ligt vlakbij de A28, afslag zwolle-Noord. Er is voldoende, gratis parkeergelegenheid. Ook met openbaar vervoer is De Bolder goed bereikbaar. Bus 4 richting Aa-landen stopt vlakbij. Telefoonnummer locatie: 038 453 9867