PAC bijeenkomst 2: Het systeem: buigen, prikkelen of vechten?

Organisator: 
lvsc
Locatie: Nijkerk
(Start)datum: 
7 november 2019

PAC is een platform voor professionals die beroepsmatig helpende en/of begeleidende gesprekken voeren zoals coaches, counselors, supervisoren, mentoren, psychologen en geestelijk begeleiders. Meer informatie over PAC

PAC organiseert vier professionaliseringsbijeenkomsten waar het bredere perspectief aan bod komt. De data van de vier bijeenkomsten zijn: 10 okt, 7 nov, 23 jan, en 5 mrt. De bijeenkomsten worden gehouden van 19.30 - 21.30 uur. De thema's die aan bod komen zijn:

10 okt: Kaf, koren en kwaliteit
7 nov:  Het systeem: buigen, prikkelen of vechten?
23 jan: Ken uzelve: de ideologie van persoonsontwikkeling
5 mrt:  De coach als burger

Meer informatie over de vier bijeenkomsten vind je hier.

LVSC draagt het gedachtengoed van Platform Autonome Coaches een warm hart toe. Wij vinden het belangrijk om kritisch te blijven reflecteren op onszelf als beroepsgroep en -organisatie, het vak en onze rol in de maatschappij. LVSC faciliteert opnieuw de organisatie van vier PAC bijeenkomsten in het studiejaar 2019 -2020. 

Het systeem: buigen, prikkelen of vechten?
Organisaties en bedrijven lijken de handelingsruimte van hun (professionele) medewerkers steeds dwingender in te perken. Vermarkting en financialisering leiden tot een aandeelhoudersparadijs waarin de menselijke maat onder zware druk staat. Hoe zien wij dit terug in ons werk? Wat staat ons te doen en wat kan PAC hier betekenen? Aanbevolen tekst uit ‘Coaching in Context’: “In gesprek met Daan Roovers - De betekenis van Werk”.

Gastspreker
Carel Boers zal te gast zijn om te vertellen hoe hij tot zijn open brief aan de Korpschef van de Landelijke Politie is gekomen en wat de gevolgen ervan zijn (geweest). Wat doe jij als je misstanden signaleert bij de organisatie waar je voor werkt? Ga je de noodklok luiden? Wat is onze rol als coach hierin? We gaan er 7 november over in gesprek met elkaar.  

Ongepubliceerd tekstmateriaal wordt waar mogelijk tevoren beschikbaar gesteld. ‘Coaching in Context’ en ‘Groter denken, kleiner doen’ zijn te bestellen via Bol.com. Deze literatuur wordt besproken in de PAC bijeenkomsten. 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via onderstaande knop Inschrijven. We hopen veel Coaches en Supervisoren te ontmoeten. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, schrijf je dan tijdig (minimaal 48 uur voor aanvang) via de website weer uit. Ben je afwezig zonder afmelding, dan zijn we genoodzaakt om administratie- en locatiekosten van 20,00 euro in rekening te brengen. 

Contact
Voor meer informatie over de bijeenkomst kun je contact opnemen met Jikke de Ruiter (06 215 349 03) of j.de.ruiter@comtab.nl.

Hartelijke groeten, namens kerngroep Platform autonome Coaches, Jikke de Ruiter, Sijtze de Roos, Karen Walthuis en Ronald Wolbink. 

 

 

Locatie

Congrescentrum de Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
(Start)datum: 
7 november 2019