PAC / LVSC bijeenkomst I - 11 okt.

Overige
Type: bijeenkomst

PAC is een platform voor professionals die beroepsmatig helpende en/of begeleidende gesprekken voeren zoals coaches, counselors, supervisors, mentoren, psychologen, geestelijk begeleiders. LVSC faciliteert de organisatie van vier PAC / LVSC bijeenkomsten.

PAC wil, door middel van vier bijeenkomsten die op elkaar aansluiten, coaches, supervisoren en andere begeleidingskundigen inspireren om werkvragen en –problemen niet alleen te bekijken vanuit individuele en psychologische aspecten, maar deze ook te plaatsen in de context van onze (leef)gemeenschap en het grotere maatschappelijke geheel. Om van binnenuit te stáán voor de professionaliteit van zichzelf als begeleider, voor de kwaliteit van hun vak en voor een voortdurende ontwikkeling van deze professionele kwaliteit. En om dit op een wijze te doen die congruent is met onze beroepswaarden.

De data van de vier bijeenkomsten zijn: 11 okt. 2018, 8 nov. 2018, 17 jan. 2019 en 14 feb. 2019. 

In de eerste bijeenkomst schetsen we het verhaal van het PAC (Platform Autonome Coaches). We willen als professionals ons vak ontwikkelen, onszelf kritisch bezien en de kwaliteit van ons werk vergroten en zo een bijdrage doen aan de ontwikkeling van onze samenleving. Dat vraagt om leren, discussie, reflectie en dialoog aan de hand van onderzoeksvragen die er toe doen, zoals:

Wat is onze rol in de samenleving?

Hoe gaan we om met de maatschappelijke problemen waarvan onze cliënten de signaaldragers zijn?

Leunen we niet teveel op psychologische tradities en welke andere disciplines kunnen we er aan toe voegen?

In deze eerste bijeenkomst willen we dit belichten en in gesprek gaan over het thema: ‘Wat is het mensbeeld van de coach en wat zijn de schaduwkanten ervan voor onszelf, voor onze cliënten en voor de maatschappij? Kort samengevat staat centraal:

  • Het verhaal van PAC
  • Waarom kritische reflectie op het vak?
  • Wat is het mensbeeld van de coach?
  • Klopt dit?
  • Wat is de consequentie ervan?

Tijd
De bijeenkomst is van 19.30 - 21.30 uur.

Aanmelden bijeenkomst
De bijeekomsten zijn bedoeld voor professioneel begeleiders die aangesloten zijn bij PAC en LVSC leden. Je ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomsten wanneer de inschrijving start. Er worden geen PE punten verbonden aan deze bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomst kan je inschrijven tot maandag 8 okt.

Relatienieuwsbrief
Ben je geen lid van LVSC maar vind je het leuk om op de hoogte te blijven van nieuws over het vakgebied en LVSC bijeenkomsten, schrijf je dan in voor onze relatienieuwsbrief.

Locatie

Seats2meet
Moreelsepark 65
3511 EP Utrecht
Einddatum: 
11 oktober 2018
Begindatum: 
11 oktober 2018