PAC / LVSC bijeenkomst II - 8 nov.

Overige
Type: bijeenkomst

PAC is een platform voor professionals die beroepsmatig helpende en/of begeleidende gesprekken voeren zoals coaches, counselors, supervisors, mentoren, psychologen, geestelijk begeleiders.

PAC organiseert samen met LVSC vier professionaliseringsbijeenkomsten die op elkaar aansluiten en waar het bredere perspectief aan bod komt. De data van de vier bijeenkomsten zijn: 11 okt. 2018, 8 nov. 2018, 17 jan. 2019 en 14 feb. 2019. 

In deze tweede bijeenkomst kijken we naar wat er aan de hand is zowel in organisaties, scholen en buurten als in de maatschappij en de politiek, in relatie tot het thema coachen. Daarbij onderzoeken we welke houding wij daartegenover aannemen, wat ons te doen staat en wat we moeten laten als coaches. Centraal staat de duiding en de betekenis ervan voor onze manier van werken. Uiteindelijk gaat het om het komen tot een doordachte, persoonlijke ethiek, gestoeld op wat maatschappelijk en beroepsmatig nodig en wenselijk is en omdat een kanteling van coaches van ‘binnen’ naar ‘buiten’ nodig is voor maatschappijbewust en -betrokken coachen.

Kort samengevat staat centraal:

  • Aansluiting op bijeenkomst I. Van kritische reflectie naar leren
  • Maatschappij-analyse door filosoof
  • Duiding en betekenis voor manier van werken

Tijd
De bijeenkomst is van 19.30 - 21.30 uur.

Aanmelden
De bijeekomsten zijn bedoeld voor professioneel begeleiders die zijn aangesloten bij PAC en LVSC leden. Zij kunnen de bijeenkomsten kosteloos bijwonen. Je ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomsten wanneer de inschrijving start. Er worden geen PE punten verbonden aan deze bijeenkomsten.

Relatienieuwsbrief
Ben je geen lid van LVSC maar vind je het leuk om op de hoogte te blijven van nieuws over het vakgebied en LVSC bijeenkomsten, schrijf je dan in voor onze relatienieuwsbrief.

Locatie

Seats2meet
Moreelsepark 65
3511 EP Utrecht
Einddatum: 
8 november 2018
Begindatum: 
8 november 2018