Reflectie laboratorium over sociale reflexiviteit (1 PE)

Regio: 
Noord-Brabant
Type: bijeenkomst

Op 19 mei vindt de workshop Reflectie laboratorium plaats van 13.30-17.30 uur. Deze workshop is interessant voor supervisoren en coachen in het werkveld van de GGZ, sociaal, domein, zorg en welzijn & voor hen die werkzaam zijn op opleidingen die studenten opleiden voor dit veld

Reflectie in het sociale domein, reflectie tussen instellingen en onderwijs! De workshop wordt ingeleid door Lilian Linders, lector beroepsinnovatie Social Work. Met een team van docenten/onderzoekers houden zij zich bezig met de ontwikkelingen van sociale steunsystemen binnen het domein zorg en welzijn en wat dit voor onderwijs bekent. Deze workshop geeft inzicht in de huidige ontwikkelingen en gaat met de deelnemers op zoek naar nieuwe vormen van reflecteren en leren.

Professionals in het sociale domein blijken het lastig te vinden zich staande te houden in een veranderende context. Bovendien hebben ze er moeite mee om een eigen draai te geven aan tamelijk abstracte doelstelling zoals het versterken van eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid in de dagelijkse praktijk. Het schort hen soms aan adaptief vermogen: het zich weten te verhouden tot veranderlijke situaties en een grote diversiteit aan mensen. Het reflecteren op hun eigen proces zoals ze dat geleerd hebben in HBO blijkt ontoereikend te zijn voor de hedendaagse dynamiek. Fontys Hogeschool Sociale Studies heeft daarom een ReflexieLab opgericht.  Uitgangspunt hierin is het concept van sociale reflexiviteit. Sociale reflexiviteit is een combinatie van kennis, houding en vaardigheden waarbij betrokkenen - in dialoog met andere actoren in een gegeven situatie - niet alleen reflecteren op hun eigen handelen, maar ook op het handelen van anderen en de wijze waarop het handelen zich tot elkaar en de context verhoudt. 

Wat betekenen deze ontwikkelingen precies voor de aard van de reflectie die nodig is. Hebben we het dan over dezelfde reflectie als tijdens supervisie of coaching?. Of zijn hiervoor nieuwe interventies en werkvormen wenselijk. De workshop wordt ingeleid door Lilian Linders, lector beroepsinnovatie Social Work. Met een team van docenten/onderzoekers houden zij zich bezig met de ontwikkelingen van sociale steunsystemen binnen het domein zorg en welzijn en wat dit voor onderwijs bekent. 

Deze workshop geeft inzicht in de huidige ontwikkelingen en gaat met de deelnemers op zoek naar nieuwe vormen van reflecteren en leren. 

Locatie

Videolab - Strijp-S
Torenallee 20
5617BA Eindhoven
Einddatum: 
19 mei 2017
Begindatum: 
19 mei 2017