Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit (1,5PE)

Overige
Type: bijeenkomst

Sabine Vermeire

Supervisie is steeds vaker een belangrijk onderdeel van de werkpraktijk en van opleidingstrajecten. De supervisor of werkbegeleider heeft nood aan specifieke deskundigheid en methoden om de supervisant opnieuw op weg te helpen, te inspireren of om zijn professioneel handelen te bevorderen.

Tijdens deze dag staan we stil bij een aantal narratieve en systemische principes die als leidraad kunnen dienen voor het begeleiden van de supervisie. We denken na over onze positie als supervisor met bijzondere aandacht voor de daarbij horende professionele discoursen die de supervisor in hun greep kunnen hebben.

We stappen samen in een proces dat moeilijkheden, fricties of belemmeringen in het hulpverleningsproces exploreert en engageren ons in het vertellen en her-vertellen van rijkere verhalen die rijkere professionele identiteitsconclusies mogelijk maken.

We denken na over hoe we meerstemmigheid in onze supervisiepraktijk kunnen realiseren en hoe we supervisanten kunnen verbinden met wat en wie waarden-vol voor hen is en dit zowel binnen individuele als groepssupervisie.

Deze verschillende wegen demonstreren we gebruik makend van casuïstiek van deelnemers en illustreren we met videomateriaal. We proberen de ideeën uit in de grote groep en in subgroepen.

Voor meer informatie gaat u naar de website

Locatie

Interactie-Academie VZW
Van Schoonbekestraat 33
B-2018 ANTWERPEN
Einddatum: 
29 augustus 2019
Begindatum: 
29 augustus 2019
van 9.30 tot 16:00 uur