Symposium: De eerste indrukken (1 PE)

Overige
Type: bijeenkomst

Een symposium over het belang van de onbewuste boodschappen in supervisie, belicht vanuit psychoanalytisch perspectief.

Doelgroep: supervisoren en coaches
Datum: vrijdag 17 november 2017
Locatie: de Koninklijke Industrieele Groote Club, op de Dam, Amsterdam
Organisatie: Stichting voor Psychoanalyse, m.m.v. de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching en Coaches voor Medici.

PROGRAMMA

Lunch: 12.30 uur - optioneel
Starten: 13.00-14.00 uur

Inleiding op het thema - Ad Bolhuis
Het eerste gesprek: onbewuste boodschappen - Edwin Bouman, psychoanalyticus De supervisant/coachee komt met een vraag en er wordt een doelstelling geformuleerd. Zo start in het algemeen de supervisie met een bewust geformuleerd probleem. In die vraag zijn ook onbewuste wensen en verwachtingen verweven, die op non-verbale wijze gecommuniceerd worden. Vanuit de psychoanalytische praktijk zijn interessante theorieën ontwikkeld die kunnen helpen om deze onbewuste boodschappen te gaan begrijpen.

Parallel processen - Saskia Schmitz-Kooij, psychoanalyticus De supervisie kan stagneren en dit kan berusten op spiegeling van de problematiek van de behandelrelatie waarover supervisie gevraagd wordt. Dat parallelproces dient als zodanig herkend te worden om ruimte te scheppen voor het begrijpen van het probleem.

Napraten in 3 groepen 14.00-14.40 Dat doen we onder leiding van 2 moderatoren: een supervisor/coach en een psychoanalyticus. Hoe beantwoorden deelnemers bovengenoemde vraag? Wat vond men van de lezingen? Moderatoren zullen zijn: Angelika Raths , supervisiecoördinator Huisartsenopleiding VUmc, Wardy Doosje, voorzitter LVSC, Erik de Haan, coach en psychotherapeut; en de psychoanalytici Edwin Bouman, Saskia Schmitz-Kooij en Wouter Gomperts.

Theepauze 14.40-15.00

Drie sessies 15.00-16.15

Zaal 1. Intervisie volgens Balint. Specifiek voor deze methode, ontworpen door de psychoanalyticus M. Balint, is dat deelnemers bereid zijn werkproblemen te bespreken vanuit eigen patroon en persoon. O.l.v. Jan van Trier, voorzitter Balint NL, en Ad Bolhuis

Zaal 2. Een psychoanalytische kijk op passende filmfragmenten. Kijkt u mee? O.l.v. Sacha Marlisa

Zaal 3. Uitwisseling van eigen casuïstiek. Wat signaleren wij als supervisoren in het eerste gesprek? Er zijn ook onbewuste boodschappen die de supervisor zelf uitzendt. Wat creëren we met elkaar? O.l.v. Wardy Doosje, voorzitter LVSC

Thee, koffie, water wordt geserveerd rond 16.00 uur in de zalen

Plenair 16.15-17.30

Muzikaal intermezzo

Etnisch-culturele diversiteit in de binnenwereld - Wouter Gomperts, psychoanalyticus en universitair docent.
Niemand is zonder vooroordelen. De wijze waarop wij mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond benaderen, wordt beïnvloed door hoe wij onze eigen etnisch-culturele positie en die van anderen onbewust ervaren. Angst voor ‘het vreemde’ is onderdeel van de normale psychische ontwikkeling en komt ook voort uit sociaal-historische ontwikkelingen. Hoe kunnen we meer open staan voor 'de ander'?

Commentaar op de dag - Erik de Haan

Afsluiting - Ad Bolhuis

Borrel en netwerken 17.30-18.30

Aanmelding per e-mail naar info@stichtingvoorpsychoanalyse.nl  wordt definitief d.m.v. betaling aan de Stichting voor Psychoanalyse op rekening NL17INGB 0006553131. U kunt uw voorkeur opgeven voor 1 van de 3 sessies. De deelnemersprijs bedraagt 100 euro zonder lunch en 115 euro met lunch. U ontvangt een bevestiging van inschrijving. Het maximum is 100 deelnemers.

Contactpersoon: Ad Bolhuis, 06-53477263 of via bovenstaand e-mailadres Uitvoering: Stichting voor Psychoanalyse - www.stichtingvoorpsychoanalyse.nl

Locatie

de Koninklijke Industrieele Groote Club
Dam 27
1012 JS Amsterdam
Einddatum: 
17 november 2017
Begindatum: 
17 november 2017