Training Maatwerk naar Registercoach - najaar 2018

LVSC
Type: bijeenkomst

Ben je een supervisor die ook coacht?

Steeds meer supervisoren verzorgen ook coaching naast supervisie. Supervisie en coaching lijken op elkaar: bij beide begeleidingsvormen gaat het om het stimuleren van een leerproces, is sprake van een professionele werkrelatie, worden gesprekken gevoerd, worden werkvormen ingezet, is zorgvuldige contractering aan de orde, etc. Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen coaching en supervisie. Als je de competentieprofielen met elkaar vergelijkt, valt op dat bij coaching aspecten als ‘resultaatgerichtheid’ en gerichtheid op de 'organisatiecontext’ en 'organisatiesensitiviteit' expliciet aan de orde zijn. In supervisorenopleidingen komen deze beide aspecten minder expliciet aan bod.

Om als supervisor ook voor een erkenning als coach in aanmerking te komen, moet je aannemelijk maken dat je ‘resultaatgerichtheid’ en ‘organisatiesensitiviteit’ in je professionele handelen kunt hanteren. Door middel van een gerichte scholing laat je zien op welke wijze je beide aspecten concreet vormgeeft. Onderdeel van de scholing is ook positionering en profilering als coach op de markt.

Deze scholing is op maat gemaakt voor LVSC-geregistreerde supervisoren met coachervaring. Als je deze scholing succesvol afrondt, kun je je laten registeren als Registercoach bij LVSC. Meer informatie over deze registratiemogelijkheid.

Criteria voor deelname

  • LVSC-geregistreerde supervisoren die beschikken over een actuele leer- of werkpraktijk als coach. Dat wil zeggen dat je, op moment van de bijscholing, daadwerkelijk een coachtraject uitvoert, onlangs een coachtraject hebt afgerond en/of een eigen coachpraktijk hebt.
  • Van deelnemers wordt verwacht dat zij circa 16 uur investeren als voorbereiding op de scholingsdagen. Deze tijd besteed je ondermeer aan het schrijven van een Proeve van Bekwaamheid van circa vijf pagina’s.


Aantal deelnemers: 12- 24 personen
Data: dinsdag 9 oktober, vrijdag 9 november en dinsdag 4 december 2018
Tijd: 9.30 - 17.00 uur

Deze driedaagse training wordt afhankelijk van de groepsgrootte gegeven door resp. één of twee trainers, de eerste is Christa van Luijk. Geïnspireerd…? Meld je dan hieronder aan. Wijkt je factuuradres af, schrijf dan online in én mail het afwijkende factuuradres aan info@lvsc.eu.

Voorwaarden
Bekijk de inschrijfvoorwaarden

Locatie

De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Einddatum: 
9 oktober 2018
Begindatum: 
9 oktober 2018