VOL - Ervaringsdeskundigheid (1 PE) - VOL

Regio: 
Amersfoort
Type: bijeenkomst

Tijd
Van 9:00 - 13:00 uur.

Inhoud:

Van ervaring, naar ervaringskennis, naar ervaringsdeskundigheid. Het faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en ervaringsverhalen. Met de focus op leren van binnenuit. De workshop heeft als bedoeling een inkijk te geven in het proces van reflecteren op ervaringen naar ervaringsdeskundigheid

Programma

  • Kennismaken rond veerkracht
  • Intro eyeopener werkmodel en gehanteerde definiëringen ervaringsdeskundigheid
  • Gesprek en ruimte voor vragen
  • Onderzoeken van existentiële ervaringen en de bijdrage daarvan in je huidige beroepsuitoefening
  • Nabespreken
  • Elkaar interviewen over sleutelaspecten ervaringskennis
  • Nabespreken
  • Evalueren

Over de spreker:

Marjo Boer is begeleidingskundige en geregistreerd (leer)supervisor, docent supervisiekunde en ervaringsdeskundigheid. Zij is als opleider verbonden aan de post-hbo leergangen supervisiekunde en ervaringsdeskundigheid (LEV) van GITP/PAO en ontwikkelt scholing en workshops over ervaringsdeskundigheid in supervisie. Daarnaast werkt ze als (leer)supervisor en docent bij Zadkine aan de beroepsopleiding ervaringsdeskundigheid (BGE) en gastdocent ervaringsdeskundigheid in het hbo. Zij is co-auteur van de boeken: Supervisiekunde meerperspectivisch, Wat wil jij? Studeren met psychische problemen en Werken met begeleiders in de GGZ met ervaringsdeskundigheid. 

Locatie

Bergkerk
Dr.A.Kuyperlaan 2
3818 JC Amersfoort
Einddatum: 
21 juni 2017
Begindatum: 
21 juni 2017
voor route informatie http://www.bergkerk.nl/index.php/contact