Webinar: Leren en ontwikkelen in beeld(bellen) (0,5 PE)

Organisator: 
lvsc
Locatie: vanuit je eigen woning
Begindatum: 
24 juni 2020

Op woensdag 24 juni organiseren LVSC landelijk en LVSC regio's van 20 - 22 uur het webinar:

Leren en ontwikkelen in beeld(bellen)

Werken in een online leeromgeving als professioneel begeleider.

In deze tijd, waarin een plotselinge verandering de wereld op z’n kop zet, is het werk van professioneel begeleiders belangrijk. Er is behoefte aan een luisterend oor, het verhaal kunnen doen en handvatten vinden hoe om te gaan met deze veranderende situatie. Maar hoe doe je dat als professioneel begeleider als beeldcommunicatie in de huidige context bijna het enige middel is?  

Adrianne van Doorn en Sietske Jans-Kuperus brengen in dit webinar vanuit hun kennis en achtergrond hun verhaal over professionele gesprekken online. Een webinar waarin de combinatie van presenteren en interactie je laten ervaren wat de mogelijkheden zijn in de nieuwe wereld van het gebruik van digitale middelen.

Wat gaan deelnemers ervaren?
Wie ben jij als professioneel begeleider in de begeleiding via beeldcommunicatie? Wat kenmerkt jou in je face-to-face begeleiding en wat wil je daarvan in online begeleiding gebruiken? Welke mogelijkheden zie je in het online werken, welke belemmeringen kom je tegen en welke vragen roept het op?

In het webinar besteden we aandacht aan de vraag of er eigenlijk wel behoefte is aan beeldcommunicatie.

Hoe ziet dat er dan uit?

Hoe maak je contact en sluit je aan, wetende dat er een beeldscherm tussen staat?

Wat zijn belangrijke thema’s in het gesprek?

En, wat leer ik hier eigenlijk zelf als professioneel begeleider van?

Vragen die zowel vertellend als verbeeldend op interactieve wijze (opdrachten) in twee uur (met een pauze) passeren.

Na het webinar heb je meer zicht op de vraag hoe jij de “nieuwe toekomst” voor je ziet als professioneel begeleider in een veranderende wereld. 

Over Adrianne
Adrianne van Doorn is Ontwikkelingskundige, opleider, LVSC supervisor, coach en trainer. In haar professionele loopbaan heeft ze zich bezig gehouden met blended ontwikkelen van de professionals en organisaties. Als ontwikkelaar voor Post Academisch Onderwijs – psychologie werkte ze de afgelopen jaren aan de leergang ontwikkelingskunde met het daaruit ontstane bordspel. Ontwikkelingskundigen zijn professionals die zich richten op het leren en ontwikkelen van mens en organisatie in de toekomst.

Er wordt wel eens gezegd dat ze een van de eerste online begeleiders in Nederland is. Ze heeft er, zeker in deze huidige situatie, veel plezier in om begeleiders van leren te laten zien en ervaren wat er mogelijk is met digitale middelen.

Over Sietske
Sietske Jans-Kuperus is Begeleidingskundige (MA), geregistreerd supervisor en registercoach. Zij begeleidt professionals in zorg- en dienstverlening en onderwijs, zowel individueel als in groepen. Sietske heeft veel ervaring als hulpverlener in de gezondheidszorg en welzijn. Vanuit een innovatief project in het UMCG deed ze kennis en ervaring op in het coachen aan huis en over afstand en begeleidde ze professionals in de gespreksvoering met patiënten via beeldcommunicatie.

Het faciliteren in professionele ontwikkeling, het leren bewustworden van professionele keuzes in handelen, geeft haar plezier. In deze veranderende tijd gaat professionele ontwikkeling volgens haar over het leren bewustworden van een ‘anders denken en doen’ in een veranderende maatschappelijke context en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden in het werken met digitale middelen.

Praktische informatie
Het Webinar vindt plaats op woensdag 24 juni van 20:00-22:00. Leden die zich hebben ingeschreven ontvangen een link (een dag van te voren of uiterlijk woensdagochtend 24 juni), waarmee zij kunnen deelnemen aan het webinar. We sturen je ook informatie ter verdieping van het thema.

Aanmelden
Dit webinar is uitsluitend voor LVSC leden. Voor deelname aan het webinar ontvang je een half PE punt. Je kunt je aanmelden via onderstaande knop inschrijven tot uiterlijk 21 juni. Er zijn geen kosten aan verbonden. We verwelkomen je graag op 24 juni!

 

 

Locatie

Online webinar
vanuit je eigen woning
Einddatum: 
24 juni 2020
Begindatum: 
24 juni 2020