Werken aan en met Diversiteit (1,5 PE)

Regio: 
Noord-Holland
Type: bijeenkomst

In deze dagworkshop leer je te werken met de (systematiek van de) Diversiteit Kaarten. De workshop begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30) en duurt tot 17.00 uur.

Zowel de methodiek als de toepassingen van het kaartenspel komen in deze workshop ruimschoots aan de orde. Diversiteit is overal en speelt een rol in elke relatie: privé, beroepsmatig en in andere sociale contacten. Hierbij zijn we beïnvloed door onbewuste en/of verborgen (voor)oordelen, met de soms onbelichte of de juist overbelichte identiteiten. Onze uitdaging is om binnen de professionele en persoonlijke relaties die we aangaan met cliënten, collega’s en de contexten, steeds de totale (holistische) persoon te ontmoeten, iemand die meerdere identiteiten in zich draagt?

Diversiteit speelt ook een rol in het kijken naar organisaties, organisatie vraagstukken en hoe we ons (denken te moeten) presenteren. Bij het ‘leveren’ van diensten of ‘op de markt brengen’ van producten - hoe verkopen we onszelf? hoe verkoopt een ander zich? -  is deze diversiteit ook aanwezig, met de daarbij behorende (voor)oordelen. Er bestaat hierbij steeds een risico, dat de cliënt door de professional en/of door de omgeving wordt gemaakt tot een ‘object’: de allochtoon, de homo, de gehandicapte, de gelovige, de man, de patient, etc.

Bij het thema diversiteit gaat het om identiteiten en achtergronden, die soms wel en soms niet zichtbaar zijn, die soms in het voordeel en soms in het nadeel spelen in het contact. Daarbij is het evenzeer van belang onze eigen identiteiten te kennen en ons bewust te zijn van hoe deze in de relaties een rol speelt.

De methodiek van het kaartenspel gaat uit van de theorie van intersectionaliteit ofwel kruispuntdenken/caleidoscopia (geïnspireerd op de theorie van Gloria Wekker). Deze theorie gaat er van uit dat elk mens een stapeling van identiteiten is. In de werkelijke dialoog krijgt deze totale persoon de kans zich te tonen.

De 'diversiteit kaarten' is een serie van 18 kaarten, die elk een achtergrond of identiteit laat zien, op A4 formaat, om ook systemisch mee te kunnen werken.

Vanuit het systemisch werken zijn we ons steeds bewust van de gehele persoon in verbinding met de context, in relatie tot de systemische binnen - en buitenwereld. Het is dan ook een dialogische en fenomenologische werkwijze, gericht op de subject / subject relatie, met aandacht voor het systeem waarin zowel professional, de cliënt als diens hulpvraag zich bevinden.

De ‘diversiteit kaarten’ zijn als instrument ontwikkeld, om deze continue ‘identiteitendans’ door te krijgen,  en zeker ook de macht van interne en externe sturingsmechanismen, vooroordelen, en stereotyperingen. 

Deze workshop biedt de gelegenheid deze aspecten meer bewust te kunnen ervaren, in het regie te nemen of te laten. Het spel kan bij de dag workshop worden gekocht voor €32,50 per set, inclusief handleiding. 

Citaten van twee personen die de kaarten al gebruiken:
"Wat ben in enthousiast over de kaarten en het thema. Ik heb het al een keer gebruikt in 2 intervisie groepen. Het geeft zoveel ruimte en openingen “anders” met elkaar te spreken".
"… levert steeds meer beeld op van wie zij is . Haalt heel makkelijk de focus weg van het 'probleem'. Heb er veel schik in".

De workshopleider
Marten Bos. http://www.martenbos.nl/

(Leer)Supervisor, Coach, Trainer en Gestalt therapeut, ZZP-er sinds 1999 Opdrachtgevers: Begeleid wonen Marokkaanse jongens, VluchtelingenWerk, Haagse Hogeschool, ING, Nyenrode, Diverse basisscholen, (jeugd)gevangenis, De Vrolijkheid, Huisartsen(opleiding), Diverse Gemeentes, Politie, Hogescholen, etc. Als vrijwilliger o.a. bij COC, (LHBT en algemene) Migranten en Vluchtelingenorganisaties, oprichter Alle Kleuren Oost: dialogen en verbinding tussen diverse groepen. Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2016.

Locatie

Genegen
Geesterweg 9A
1815 CR Alkmaar
Einddatum: 
14 oktober 2017
Begindatum: 
14 oktober 2017