Workshop 'Een leven schrijft zich niet vanzelf' (1PE)

Regio: 
Leiden
Type: bijeenkomst

Voor het professioneel functioneren in supervisie, intervisie, of coaching is het zicht op de persoonlijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling belangrijk. Wat kan autobiografisch schrijven in dit licht betekenen voor een supervisor of coach en voor hun cliënten? Wat is de betekenis en invloed ervan in hun begeleidingspraktijk?

Jannet Delver (1952), lid van de LVSC zal de workshop “Een leven schrijft zich niet vanzelf” begeleiden. Ze is afkomstig uit het vakgebied godsdienstwetenschap en cultuurfilosofie en is werkzaam geweest als theoloog, (pastoraal) supervisor en opleider. Zij heeft een geheel eigen methodiek ontwikkeld om met cliënten en professionals een spirituele autobiografie te leren schrijven. Ze zal deze methode presenteren, toelichten en in dialoog met ons gaan over het belang van de reflectie op de vraag hoe we in het leven staan, wat de belangrijkste rode draad is in ons leven, o.a. bezien vanuit verschillende filosofische en persoonlijke kennisbronnen.

Deze methode wordt inmiddels toegepast in meerdere inloophuizen van mensen met de diagnose kanker en als opleidingsmodules in de gezondheidszorg, Belangrijke ervaringen met deze methode heeft ze opgedaan bij patiënten met kanker, die tijdens of na een behandeling ervaren dat allerlei levensvragen op hen afkomen. Vragen over henzelf, over de betekenis van hun leven en de invulling van hun toekomst. Die ervaringen en methodiek heeft ze o.a. omgezet naar een training voor professionals. Ook in de begeleidingspraktijk van supervisoren of coaches dienen zich ongetwijfeld vroeg of laat levensvragen aan. Een goede aanleiding om deze werkwijze en de betekenis ervan te beschouwen vanuit het perspectief van supervisie en coaching.

Locatie

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2300 AJ Leiden
Einddatum: 
21 februari 2019
Begindatum: 
21 februari 2019
Ontvangst in de hal van de hogeschool bij het restaurant. Daarna naar lokaal: zie de aankondigingsborden in de hal van de HL Per OV: 10 minuten lopen vanaf station Leiden CS uitgang westzijde. Loop langs het LUMC en de parkeergarage, ga dan links af en loop door tot aan de rotonde. Daar ziet u rechts van u de Hogeschool liggen. Per auto: Bij de Plesmanlaan bij museum Naturalis de zebragestreepte looptunnel onderdoor. Volg deze weg en u ziet recht voor u de Hogeschool.