Workshop Geheimen in supervisie en coaching (0,5 PE)

Regio: 
Enschede
Type: bijeenkomst

Workshop Geheimen in supervisie en coaching. "De psychologie van wat we niet vertellen". Door Andreas Wismeijer

Inclusief boek: Het Geheimen Protocol (de psychologische mechanismen van geheimhouding t.w. van €15)

Donderdag 17 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief pauze)

Ondanks dat iedereen geheimen heeft (klein, groter, dan wel belastend groot) wordt er nog mondjesmaat gebruik gemaakt van de kennis die hierover voorhanden is. Er zal worden gekeken naar welke geheimen we vooral hebbben, welek gedragstechnieken wij gebruiken om informatie geheim te houden, en zal er met de deelnemers getoetst worden welke zij het meeste in de praktijk denken tegen te komen. Er zal vooral worden ingegaan op de intra- en interindividuele consequenties van geheimhouding. Wat doet het met iemand om een belastend geheim met zich mee te dragen, en hoe beinvloedt deze situatie de interactie en relaties met anderen? Dit is vooral relevant voor therapeutische en begeleidingssituaties, waarbij gevoelige persoonlijke informatie juist de kern vormt van het gesprek. Met de zaal zal dan ook de discussie aangegaan worden of er gestreefd moet worden naar maximale transparantie van de client, of zouden geheimen van clienten een onverwacht positieve eigenschap kunnen hebben?

Voor meer informatie zie de website van Andreas Wismeijer http://www.andreaswismeijer.nl

Andreas Wismeijer is psycholoog en verbonden aan Tilburg University. Hij schreef vele artikelen over geheimen in binnen-en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en is een graag geziene gast op radio en tv om de actualiteit psychologisch te duiden.

Locatie

Saxion ruimte E304
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede
Einddatum: 
17 mei 2018
Begindatum: 
17 mei 2018