Workshop' Perfectionisme: de rode loper voor een burn-out' (1 PE)

Regio: 
Leiden
Type: bijeenkomst

Als supervisoren en coaches werken we vaak met studenten, jonge en oudere professionals die zich staande moeten houden in contexten en weerbarstige praktijken die zeer veel vragen. Dit heeft tot gevolg dat voor een aantal van hen de druk van het moeten presteren op professioneel niveau te groot wordt. In deze workshop wordt de relatie gelegd tussen perfectionisme en de kans op een burn-out. Ook wordt een basis gelegd voor een actieplan in het kader van preventie. Daarnaast nemen we onze eigen relatie met perfectionisme onder de loep en de mogelijke gevolgen daarvan voor degenen die wij begeleiden.

De inhoud van de workshop:

We starten meteen om 17.00 uur met een kleine maaltijd waarbij het thema verkend wordt en vervolgen daarna de workshop in een lokaal van de hogeschool.

In het lokaal zullen we starten met een theoretisch kader waarin de volgende elementen aan bod komen:

• Het ontstaan en de verschillende symptomen van perfectionisme worden besproken en toegelicht met voorbeelden uit het leven van jongeren en volwassenen

• We staan stil bij de link tussen perfectionisme en lichamelijke klachten, waaronder burn-out

• Ontsnappings- en compensatiegedrag ten gevolge van perfectionisme

• De gevolgen van perfectionisme voor de prestaties van studenten en professionals op de werkvloer

Tijdens de workshop wordt interactief en in kleine groepen gewerkt. Thema’s zijn:

• Het al dan niet aanwezig zijn van perfectionisme bij de deelnemers

• De gevolgen daarvan naar studenten en naar zichzelf toe

• Een basis voor een actieplan in het kader van preventie

Meer informatie over Marcel Hendrickx: https://www.bevrijdjezelf.be/nl/370-marcel-hendrickx 

Auteur van het boek: ' Zeg me dat ik oké ben'.

De workshop vindt plaats op de hogeschool Leiden op 7 november 2018, verzamelen om 17.00 uur in de hal bij het restaurant van de hogeschool.

Locatie

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2300 AJ Leiden
Einddatum: 
7 november 2018
Begindatum: 
7 november 2018
Ontvangst in de hal van de hogeschool bij het restaurant. Daarna naar lokaal: zie de aankondigingsborden in de hal van de HL Per OV: 10 minuten lopen vanaf station Leiden CS uitgang westzijde. Loop langs het LUMC en de parkeergarage, ga dan links af en loop door tot aan de rotonde. Daar ziet u rechts van u de Hogeschool liggen. Per auto: Bij de Plesmanlaan bij museum Naturalis de zebragestreepte looptunnel onderdoor. Volg deze weg en u ziet recht voor u de Hogeschool.