14 nov. Congres Cross-over (1,5 PE) = INSCHRIJVING GESLOTEN

Congres Cross-over - Beweging in maatschappijbewust begeleiden (1,5 PE)

Het LVSC congres 'Cross-over - Beweging in maatschappijbewust begeleiden' vindt plaats op woensdag 14 november bij de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Met al ruim 200 aanmeldingen belooft het een mooie dag te worden!

Het thema Cross-over staat voor de bereidheid om over te steken en de verbinding te zoeken met de ander, het andere en het onbekende. Hoe zijn we met elkaar verbonden en wat staat verbinding in de weg? Tijdens het LVSC-congres staan de verbindende en ontregelende factoren tussen mensen, verhalen en systemen centraal.

Wat kun je verwachten?
Tijdens deze dag neem je deel aan drie gevarieerde workshoprondes met interactieve, receptieve en actieve workshops en een interactief plenair gedeelte. De workshops belichten ieder een ander onderwerp dat raakt aan maatschappijbewust begeleiden, zoals: diversiteit, begeleiding van millennials, agressie, kwetsbaarheid, verschillen tussen generaties etc.

Keynotes en moderator
Nadat we in de workshops onze ‘cross-overs’ hebben gemaakt zal keynote spreker Saniye Çelik Lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden en gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken, in een interactieve lezing haar licht schijnen op de essentie en dilemma’s van diversiteit en inclusie. De tweede keynote spreker is Lilian Linders, Lector Sociale Veerkracht aan Fontys Hogeschool. Het onderzoek van Lilian Linders beweegt zich vooral op het terrein van informele zorg, sociale netwerken, eenzaamheid en sociaal isolement, vermaatschappelijking van de zorg, sociale steun en mantelzorg.

Ruben Maes treedt op als moderator tijdens de keynotes. Ruben Maes is een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider. Hij leidt gesprekken, symposia en meerdaagse conferenties in binnen- en buitenland. Rubens stijl kenmerkt zich door een combinatie van journalistieke scherpte en gevoel voor sfeer van de bijeenkomst. Hij is buitengewoon vaardig in het inhoudelijk betrekken van het publiek, zonder daarbij de rode draad van het gesprek te verliezen.

Gratis boek
Tijdens het congres ontvangen deelnemers het boek 'Coaching in context- denken over maatschappij en coaching' van auteurs Sijtze de Roos en Jikke de Ruiter gratis! Lees de voorpublicatie  van het boek.