Veiligheid TsvB-2 2019

Begeleidingskunde
TsvB 2019 #2

Veiligheid is een thema dat iedereen kan raken. In het groot, bij een terroristische aanslag of natuurramp. Op mesoniveau, als de eigen organisatie onveilig voelt, bijvoorbeeld doordat er een roddelcultuur heerst. En op microniveau, als je je als kind (of volwassene) thuis onbeschermd voelt. 

Veiligheid laat zich soms in harde cijfers uitdrukken, zoals bij het
verkeer op de Nederlandse wegen. Vaker echter - zo valt ook in
dit nummer te lezen - gaat het bij veiligheid niet om harde cijfers
of concrete feiten, maar om beleving of gevoel dat sterk bepaald
wordt door context, persoonlijkheid of situatie. Dat stelt gerust, want
aan dergelijke vormen van onveiligheid valt vaak wel iets te doen.
In dit nummer wordt dat vanuit allerlei invalshoeken belicht. Lex
Mulder vertelt over het gebruik van spel in het begeleidingscontact.
Juist de onvoorspelbaarheid die bij spel hoort, kan gevoelens van
onveiligheid oproepen. Mulder schetst hoe onder meer een sfeer
van open exploreren en experimenteren bijdraagt aan de ervaren
veiligheid. Paul Kloosterboer en Durk Piet de Vries vliegen het thema
aan vanuit het niveau van organisaties en vragen aandacht
voor gevoelens van onveiligheid bij werknemers. Harry Haakman
vertelt in zijn column over hoe hij voor het eerst ervoer dat voor
vrijuit praten een gevoel van veiligheid nodig is. En Tijn Ponjee onderzoekt
wat het thema voor haarzelf als coach betekent en hoe
het voor coachees een rol kan spelen.

Marijke Spanjersberg belicht zowel de slagkracht als de ‘verlamkracht’
van het woord veiligheid: ‘Wat moeten we met dit woord
dat zowel pijn onthult als pijn doet?’ Yvonne Burger en Arnold Roos
belichten in hun artikel het belang van waarborgen van veiligheid
in het begeleiden van leiderschapsteams en koppelen dat aan containment
- ruimte bieden om met spanning, onzekerheid, onduidelijkheid
en angst om te gaan.

Redactieleden Maartje de Vries en Kees Faber hadden een rondetafelgesprek
met vier predikanten die opgeleid zijn of worden tot
begeleidingskundige. In het inspirerende verslag van de avond
passeren, naast veiligheid, ook compassie, mededogen, barmhartigheid
en diversiteit de revue. In de reeks De Weg dit keer Thijs
Homan, die ons meeneemt op de diverse wegen die hij bewandelde
tussen praktijk en wetenschap.

Het nummer sluit af met twee boekbesprekingen: Bastiaan van Gils
las ‘The fearless organization’ van Amy Edmondson en Kees
Faber verdiepte zich in ‘Rijker coachen’ van Jan Remmerswaal.

Marie-José Geenen

Nog geen abonnee? Vraag een proefexemplaar aan of filter op de kennisbank op 'vrij toegankelijk' voor gratis artikelen.