In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • Kunstzinnig evalueren bij maatschappelijke werkstukken

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  We moeten een kunstzinnig, in plaats van een boekhoudkundig perspectief op waarde ontwikkelen als basis voor evalueren, stellen de auteurs.

 • TsvB 2021-4 thema: Zin en betekenis

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Voor u ligt het laatste nummer van deze jaargang. Het is tevens het
  laatste nummer met mij als hoofdredacteur van dit tijdschrift. Na
  vijf jaar hoofdredacteurschap stop ik en gun ik de redactie een
  nieuwe hoofdredacteur en mijzelf ruimte voor nieuwe uitdagingen.

 • Worstelen met de menselijk maat - Zin en betekenis ontdekken in de levensloop

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De menselijke maat vereist dat we afgestemd blijven op het subject-zijn van ieder individu.

 • 'Just add meaning' - Column

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Vrij toegankelijk

  In deze column vertelt de auteur over haar eerste schreden op het pad van zelfstandige coach.

 • De zin van Waarheid

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  We leven in een tijd die overloopt van ‘waarheden’ over van alles en nog wat, die graag worden geuit.

 • Alles wat niet efficiënt is, omarm ik - In gesprek met Marian Donner

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De redactie sprak met Marian Donner, schrijft voor De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en de Volkskrant, studeerde psychologie en werkte in de politiek, het ontwikkelingswerk en het nachtleven.

 • Virtueel begeleide van ervaringsleren - Reflecties bij de ANSE Summer Online Special

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Vrij toegankelijk

  De auteurs namen online deel aan de ANSE Summer Online Special en vertellen over op hun belevingen als deelnemer.

 • De Weg - aflevering 22

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Vrij toegankelijk

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn.

 • Je leven in één herinnering - Onderzoek naar zin in het alledaagse leven

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Stel, er is een hiernamaals. Daar worden al je herinneringen gewist, op één na. Welke herinnering kies jij dan om mee te nemen?

 • Een kwestie van dood en leven - Over het werk van Irvin Yalom

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek Een kwestie van dood en leven van Irvin Yalom vertelt de auteur hoe de boeken van deze Amerikaanse psychiater hem inspireerden.

 • Over de betekenis van zin - Bezien vanuit het werk van Harry Stroeken

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In deze bijdrage behandelt de auteur het werk van psychiater Harry Stroeken aan de hand van enkele van diens publicaties.

 • TsvB-2021-03 - thema: Kwaliteit

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  ‘Het goede doen’ is een begrip waar ieder eigen beelden bij heeft. Daarbij kan iets goeds voor de een ongewild desastreus uitpakken voor iemand anders. Als begeleider ben je vanuit je rol medeverantwoordelijk voor het welzijn van een ander, door de positie die je hebt ten opzichte van een cliënt of opdrachtgever.

 • Wat is kwalitatief goede coaching? - Praktische lessen uit onderzoek naar effectiviteit

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Met de toenemende populariteit van coaching als ontwikkelingsinterventie is het niet verwonderlijk dat er steeds meer behoefte aan is om de kwaliteit van coaching inzichtelijk te maken. Organisaties willen er bijvoorbeeld zeker van zijn dat investeren in coaching gerechtvaardigd is.

 • Help! De adviseur verzuipt - Professionaliteit als baken in vloeibare tijden

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Flexibel, digitaal en ‘agile’ organiseren is het adagium van deze tijd. Wendbaarheid, actie en resultaat worden gevraagd. De digitaliserende, instrumentaliserende, hype- en belevingseconomie dwingt en verleidt ons dagelijks.

 • Blikwisseling in de regen - Colomn

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Column

  Geïnspireerd door het werk van schrijver Ramsey Nasr en de filmende gebroeders Taviani mijmert Kees Faber in zijn column over contact in deze woelige tijden. ‘Het lijkt wel of digitaal contact de nieuwe norm is: snel, doelgericht, goedkoop.’

 • Kwaliteit door professionaliteit - Reflectie op het raakvlak van beroep en levensscript

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Meer zicht op het eigen ‘levensscript’ draagt bij aan de verheldering van wie de supervisant wil zijn, als persoon in de beroepsuitoefening en in de context van het werk. Het is echter opvallend dat het levensscript nogal eens ontbreekt in reflectie- en werkverslagen van supervisanten.

 • ‘Coaching schijnt, anders dan vaccinatie, niet afhankelijk van dosering’ - In gesprek met Erik de Haan

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Onlangs verscheen 'Wat werkt in coaching?', een samenvatting van onderzoek dat in coaching is gedaan. Een goed moment om Erik de Haan te interviewen over de kwaliteit van begeleidingskundige beroepen en de meetbaarheid daarvan.

 • Ervaringskennis in supervisie sociaal-agogische opleidingen

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Steeds meer sociaal-agogische opleidingen voegen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid toe aan het curriculum. Wat is de waarde van die ervaringskennis? Op welke wijze kan ervaringskennis voor professionele ontwikkeling benut worden?

 • De weg - Aflevering 21

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn.

 • Vrijmoedig balanceren tussen opgave en onderstroom - Boekessay

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit essay bespreekt de auteur twee recente titels over teamwork: Goed teamwork. Hoe teams beter kunnen presteren en floreren van Karin Derksen (2021) en Executive teamcoaching in de praktijk.