In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • ‘Nieuwe generaties zijn sociale vernieuwers’

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Aart Bontekoning is sociaal psycholoog en generatie-expert. Al twintig jaar onderzoekt hij de positieve kracht van generatiediversiteit in organisaties, vooral in Nederland.

 • Werken met ongelijkheid in het hoofd

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Vrij toegankelijk

  Kansenongelijkheid werkt in alle facetten van het leven door, ook in de gedachten en het gedrag van professionals.

 • Verslaving aan hulpverlening als maatschappelijke trend

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De jeugdzorg is een werkveld waar veel gebeurt en dat volop in de aandacht staat.

 • Je kunt de cliënt niet verder brengen dan je zelf bent

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In de serie De Opleider vertellen begeleidingskundigen over hun ervaringen met onderwijs.

 • Ongelijkheid in organisaties

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Ongelijkheid in macht, kennis en inkomen is een belangrijk politiek thema in onze maatschappij.

 • TsvB 2023-01 Thema: Innoveren

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Innovatie is een van die woorden die we graag gebruiken, zonder dat we ons meteen een duidelijk beeld kunnen vormen van wat ermee bedoeld wordt. Vaak gaat het om bepaalde producten, diensten of processen die als vernieuwend worden beschouwd in vergelijking met wat al bestaat. Zelf ben ik ervan overtuigd dat innoveren begint bij het denken of – nog eerder – bij het verbeelden. In mijn betrokkenheid op innovatie in de spirituele zorg merk ik dat daar de eerste hobbels ontstaan en vrijheid gecreëerd dient te worden. Natuurlijk weet elke begeleidingskundige, coach of supervisor dat ook uit het werken met mensen, teams en organisaties. We begeleiden hen in de reflectie op het hier en nu en in het bewegen in de richting van hoe het ook zou kunnen.

 • Lerend innoveren in professionele leergemeenschapen

  Vrij toegankelijk

  Professionele begeleiding is, zeker wat betreft coaches, booming business. Er zijn tal van uitdagingen die vragen om een innovatieve mindset als het gaat om de theoretische basis, de gehanteerde methoden en het raamwerk van professionele begeleiding.

 • Supervisie als eigenstandige praktijkwetenschappelijke discipline.

  Vrij toegankelijk

  Dit artikel schetst de ontwikkeling van professionele supervisie zoals die in Engelstalige publicaties naar voren komt. Na een schets van de historische oorsprongsbronnen en de ontwikkeling van supervisie in social work, volgt een beschrijving van de ontwikkeling van supervisie.

 • Ruimte voor twijfel

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In de serie De Opleider vertellen begeleidingskundigen over hun ervaringen met onderwijs. Dit keer komt Dries de Moor aan het woord over de minor ‘Zingevingsgericht werken in sociaal werk, zorg en welzijn’ bij de HAN University of Applied Sciences te Nijmegen.

 • 'Zie mij'

  Vrij toegankelijk

  De auteur had het gevoel dat zij supervisanten tijdens de coronacrisis juist beter kon zien door de online setting. Wanneer zien we elkaar?

 • Spiritualiteit en zingeving in netwerkleren

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  ZINNET begon als lokaal initiatief voor transmurale zorg voor zin- en levensvragen en is intussen ook landelijk actief. Het netwerk van organisaties in zorg en welzijn is gericht op onderlinge verbinding tussen zingevingsdeskundigen van deze organisaties, zodat hun ondersteuning aan cliënten beter kan plaatsvinden.

 • 'Begrip voor elkaar leren opbrengen'

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De zorg is een van de terreinen waar interprofessioneel leren gestalte krijgt. Immers, cliënten en hun naasten zijn erbij gebaat dat professionals niet naast elkaar, maar met elkaar werken en bovendien gebruikmaken van elkaars inzichten en benaderingswijzen. Hoe krijgt dat vorm in de praktijk en wat zijn de ervaringen van opleiders?

 • Toeval op het levenspad

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van de rubriek Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over een dag uit hun professionele leven vanuit de werkplek.

 • Toetsen van Interprofessioneel leren door bewustwording in de praktijk

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Voor dit artikel interviewde de laatste auteur de andere auteurs van deze bijdrage. Allen zijn overtuigd van de mogelijkheden die interprofessioneel leren biedt voor de ontwikkeling van het beroep geestelijk verzorger.

 • LVSC-scriptieprijs toegekend

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Onlangs werd de LVSC- scriptieprijs voor de derde keer uitgereikt, dit keer aan Rianca van Berkmortel voor haar scriptie ‘Zie mij’ (zie elders in dit nummer).

 • TsvB 2022-04 Thema: Vrijheid in verbinding

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Vrijheid krijgt door pandemie, wereldpolitiek, energie- en klimaatcrisis een andere betekenis die vraagt om nieuwe verbindingen. De vanzelfsprekendheid maakt plaats voor onzekerheid over verlies van gezondheid en veiligheid. In hoeverre ervaar ik vrijheid en verbondenheid?

 • In vrijheid verbonden

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Viktor Frankl en de rol van waarden in leerprocessen.

 • Practice what you preach!

  Column

  In haar column vertelt de auteur over startups. Haar ervaring is dat oprichters vaak moeilijk om kunnen gaan met andere behoeften.

 • Balanceren tussen afstand en verbinding

  Vrij toegankelijk

  In de begeleidingskunde is het belangrijk om verbonden te zijn met de persoon die je begeleidt.

 • Paradoxaal werken met 'codeswitching'

  Vrij toegankelijk

  Aan de hand van haar eigen ervaringen vertelt de auteur over omgaan met contrasterende leef- en denkwerelden. Stap ik in een leef- en denkwereld die mij minder bekend is, pas ik me aan en wat is me dat waard? Zij stelt dat codeswitching nuttig kan zijn voor het overbruggen van tegenstellingen.