In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • Supervisieopleidingen in Nederland

  Vrij toegankelijk

  Judith Dingemans en René Rombouts hebben onderzoek gedaan naar supervisieopleidingen in Nederland. N.a.v. dit onderzoek hebben zij een artikel geschreven voor iedereen die een supervisieopleiding zoekt en voor supervisoren die geïnteresseerd zijn in de uitgangspunten, visies en methoden van deze opleidingen.

 • TsvB 2021-02 - thema: Empathie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  'Het doseren van empathie is een secuur werkje', schreef Sander Donkers een poosje geleden in de volkskrant. Hij komt een rouwende kennis tegen, maat weet niet wie het is en waar het om gaat.

 • Kan ik jou voelen en denken? - Over de kracht en valkuilen van empathie

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Empathie is een populair concept dat in meerdere contexten als de basis voor bevredigende tussenmenselijke relaties en verbinding wordt beschouwd.

 • Ik moet hun zweet ruiken

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Column

  ‘Empathie is heel oud en we moeten het niet te complex maken’, aldus bioloog Frans de Waal in zijn column.

 • Coachend leiderschap, empathie en compassie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel beschrijft de auteur coachend leiderschap, volgens hem een uitstekend kader voor zowel empathie als compassie. Hij beschrijft de ontwikkelingsweg naar dit inzicht en verduidelijkt beide begippen.

 • Empathie: 'nice to have' of 'must have'?

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel staat het begrip empathie centraal en beantwoorden de auteurs de vraag of empathie een ‘nice to have’ of een ‘must have’ is.

 • Empathie heeft rechtvaardigheid en solidariteit nodig - In gesprek met Ignaas Davisch

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De auteurs gaan in gesprek met Ignaas Devisch, hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de Universiteit van Gent en vooral bekend als auteur, bijvoorbeeld van Het empathisch teveel (2017).

 • Empathie: goed voorbeeld doet goed volgen

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel beschrijft de auteur de ontwikkeling van empathische vaardigheden bij jonge kinderen.

 • Met zachte ogen bekeken - Over het ontmoeten van schaamte

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Schaamte is een thema dat aandacht verdient, stelt de auteur. Schaamte raakt iets existentieels in ons, het is een faalervaring die onze identiteit tenietdoet.

 • Voorbij empathische intenties - Van denken naar doen

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel beschrijft de auteur ‘empathic intervision’ als systemische methodologie om empathie in coaching en begeleiding te integreren.

 • De Weg - Aflevering 20

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht?

 • Compassie en empathie in motiverende gespreksvoering - Een literatuurstudie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  ‘Motiverende gespreksvoering schittert in haar eenvoud, maar er is een stevig leerproces voor nodig om het onder de knie te krijgen.

 • Begeleidingswerk online - wat nemen we mee na Covid?

  Vrij toegankelijk

  Online werken met groepen werd het afgelopen jaar normaal - we konden moeilijk anders en we leerden ermee werken. Een vraag wordt dus, naarmate meer contactbeperkingen verdwijnen, wat we mee gaan nemen naar de nieuwe tijd.

 • TsvB 2021-01 - thema: Zintuiglijkheid

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  We zaten midden in de ‘intelligente lockdown’, toen ik als coördinator van dienst voor dit nummer aan het broeden was op een thema. ‘Anderhalvemetersamenleving’ was al gewoon, mondkapjes waren nog zinloos en ‘huidhonger’ deed zijn intrede.

 • De spanning in ons verhaal - Begeleiden naar betekenisvolle werkrelaties

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Leren en ontwikkelen in organisaties hangt samen met wat er tussen mensen gebeurt. Onze zintuiglijke waarneming vormt een katalysator voor het verhaal dat we onszelf vertellen over de relatie met de ander en wat ons daarin te doen staat.

 • Bodem voelen - Column

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Column

  Mirjam Schoon beschrijft in haar column een bijzondere sessie met een cliënt.

 • Verwaarloosde lijven

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel verkennen de auteurs hoe lichamen in organisaties anders zouden kunnen verschijnen dan (louter) als een ‘human resource’.

 • Met andere ogen - Kunst kijken en begeleidingskunde: een verkenning

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Vier begeleidingskundigen met liefde voor de muzen bundelden hun krachten en maakten een expositie met schilderijen, foto’s, grafisch werk, video en ‘one minut art’.

 • ‘Precies op de grens’ - In gesprek met Piet Weisfelt

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De auteurs gaan in gesprek met Piet Weisfelt in zijn prachtig gelegen huis in het Veluwse dorp Heerde.

 • Een middenrif waarschuwt voor wantrouwen - Oefening in reflexief-dialogisch onderzoek

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel beschrijft de auteur de reactie van zijn middenrif tijdens het begeleiden van een participatief herontwerpproces als externe adviseur.