In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • Op afstand en in nabijheid

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van de rubriek Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over een dag uit hun professionele leven vanuit de werkplek.

 • Tijd in het helpende gesprek

  Vrij toegankelijk

  Het helpende gesprek waar wij begeleiders graag onze tijd aan besteden, kent talloze interessante elementen waarin tijd een rol speelt

 • Over versnelling, vervreemding en resonantie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Bespreking van Leven in tijden van versnelling. Een pleidooi voor resonantie (2016) van Hartmut Rosa.

 • Op weg naar actorschap

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In deze bijdrage bespreekt de auteur hoe zelfbevestiging en heroriëntatie tot stand kunnen komen via narratieve interventies. Dit doet zij aan de hand van de narrativiteitstheorie van Paul Ricoeur, die stelt dat zelfinzicht en zelfbekrachtiging via de omweg van het verhaal en de ander bemiddeld dienen te worden.

 • TsvB 2022-2 thema: Tragiek

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Wat is tragiek in deze tijd? En wat betekent dit voor begeleidingskundigen? Het thema voor dit nummer stelden wij zomer vorig jaar al vast.

 • Organisatieleren in de gevangenis

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel schetsen de auteurs een begeleidingskundig traject binnen een penitentiaire inrichting, naar aanleiding van een vraag om advies over de koersbepaling.

 • De actualiteit van de tragedie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  ‘Nu ons hedendaagse optimistische geloof in de maakbaarheid van ons persoonlijke en collectieve bestaan steeds meer erodeert, neemt de actualiteit van de tragedie toe’, aldus Ronald Wolbink in zijn column.

 • De val van waardenpraat

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Het taalspel van de begeleidingskunde sluit aan bij iets dat veel breder leeft in de samenleving en in het denken over organisaties.

 • De tragiek van goede bedoelingen

  Vrij toegankelijk

  De redactie sprak met Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar bestuur te Den Haag en hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University.

 • Zin in supervisie?

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Hoe kunnen we jonge artsen in intervisie en (groeps)supervisie leren omgaan met tragiek?

 • De coach bevrijd!

  Vrij toegankelijk

  Werken met een gezonde vorm van zelfonthulling leidt in de optiek van de auteur tot werkelijke verbinding met de cliënt en biedt kansen voor autonomieontwikkeling.

 • Weemoed als weg naar herstel

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel zet de auteur uiteen hoe weemoed een plek kan krijgen binnen verandertrajecten.

 • De schoonheid van kwetsbaarheid

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Bespreking van Goed leven: met kwetsbaarheid en beperking (2020) van Dirk De Wachter en Manu Keirse.

 • TsvB 2022-1 thema: Werkgeluk en levenskunst

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Zelfontplooiing is het hoogst bereikbare doel – althans, dat stelt
  Abraham Maslow in zijn behoeftepiramide. Maar is dat wel zo?

 • Transitie als persoonlijk groeiproces in de levensloop

  Vrij toegankelijk

  Transities in de levensloop kunnen een natuurlijk patroon volgen maar zich ook onverwacht voordoen.

 • Als vanzelf, zonder moeite - Column

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In deze column vertelt de auteur over flow en haar authentieke ik: ‘Ze is gefocust op het proces, ze gaat er helemaal in op.

 • Zoeken naar werkgeluk - Welke rol heeft de professionele begeleider?

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Het onderscheid tussen tamme en gemene problemen is relevant voor iedereen die wil bijdragen aan (werk)geluk.

 • "Het gaat om de condities waaronder mensen tot bloei komen"

  Vrij toegankelijk

  In gesprek met Jan Auke Walburg

 • Maak werk van mentale vooruitgang

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Hoe doe je dat als organisatie, werken aan mentale kracht?

 • De Weg - aflevering 23

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn.