LVSC Scriptieprijs 2018

LVSC
Type: nieuws
Datum: 26 februari 2018

De LVSC ondersteunt de ontwikkeling van het vakgebied van begeleidingskunde door een tweejaarlijkse scriptieprijs.

Stuur je scriptie in!

Het onderwerp van de scriptie dient betrekking te hebben op het gebied van de begeleidingskunde in brede zin, zoals: coaching, supervisie, teambegeleiding, intervisie en organisatieontwikkeling. De eerste scriptieprijs wordt toegekend tijdens het LVSC congres “Cross-over” op 14 november 2018.

In aanmerking komen master- en bachelorscripties die zijn afgerond tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2018 aan een Nederlandse of Belgische universiteit, hogeschool of post-master/post-HBO instelling. Ook scripties van Nederlandse studenten aan een buitenlandse instelling komen in aanmerking. De scriptie kan zowel in het Nederlands als in het Engels zijn opgesteld. Voorwaarde is dat de scriptie door de onderwijsinstelling met minimaal een voldoende is beoordeeld.

De Commissie Vakontwikkeling stelt uit de ingezonden scripties een shortlist op van vijf genomineerden. De scripties van deze 5 kandidaten worden op de Kennisbank van LVSC gepubliceerd. De vakjury wordt op dit moment samengesteld en bestaat uit diverse deskundigen uit praktijk en wetenschap.

Criteria

De criteria die door de vakjury worden gehanteerd zijn:

  • Relevantie voor de praktijk van de beroepsgroep van begeleidingskundigen
  • Stevigheid van de theoretische en empirische onderbouwing van de scriptie
  • Vernieuwend gehalte van de scriptie voor de beroepspraktijk


Prijzen
Tijdens het LVSC Congres worden door de vakjury drie prijzen uitgereikt: 

1e prijs: € 750,-
2e prijs: € 250,-
3e prijs: € 100,-

De winnaar van de scriptieprijs wordt uitgenodigd om een artikel over de scriptie te schrijven in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.

Insturen van scripties kan tot uiterlijk 1 oktober 2018 aan info@lvsc.eu ter attentie van Erica Windhorst.

Tags: 
scriptieprijs