Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Hier vind je een overzicht van de door ons gaccrediteerde Coach en Supervisieopleidingen. Na afronding van deze opleidingen kun je je laten registreren in ons beroepsregister als Supervisor of Registercoach.

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Filter op Permanente educatie voor een overzicht van erkende bij- en nascholing. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting vind je in het activiteitenoverzicht.

KPV Klinische Pastorale Vorming

Workshop 'Crossovers: kan een (pastoraal) supervisor ook geestelijk begeleider worden?' (1PE)

In deze workshop stellen we een vraag aan de orde die dit jaar door verschillende (pastoraal)
supervisoren gesteld is: kan een supervisor ook gemakkelijk een geestelijk begeleider worden?De
aanleiding daarvan is dat de Protestantse Kerk in Nederland van haar gemeentepredikanten vraagt
dat zij in het kader van hun Permanente Educatie elke 5 jaar een route van supervisie, coaching of
geestelijke begeleiding volgen, individueel of in groepsverband. Een aantal supervisoren wil zich ook
op de markt van geestelijk begeleiders kunnen aanbieden en vraagt zich daarom af wat hiervoor de
vereisten zijn. In de postacademische Opleiding Geestelijke Begeleiding van de PThU wordt over deze
vraag gedelibereerd. We zullen tijdens de workshop de argumenten voor en tegen schiften. Het zal
nodig zijn om het specifieke van beide goed in vizier te hebben om tot een goede crossover te kunnen
komen. De workshop vindt plaats op een moment dat de discussie hierover nog niet afgerond is en zal
daarmee zelf een bijdrage aan deze discussie vormen.

Doelstelling
Aan het eind van deze workshop hebben de deelnemers


  • Ervaren hoe zinvol het is om met elkaar dit onderwerp te bespreken en zijn ze gemotiveerd om ook voor zichzelf de vraag te overwegen;

  • Hun kennis en inzicht in wat (pastorale) supervisie en geestelijke begeleiding zijn vergroot en aangescherpt;

  • Overeenkomsten en verschillen tussen beide en de mogelijkheden van crossovers verkend;

  • De waarde van de gehanteerde argumenten gewogen;

  • Hun eigen positie in de discussie kunnen bepalen;

  • En een bijdrage geleverd aan de verheldering die in de Nederlandse religieuze context hierover nu nodig is.


Datum: 7 november 2018 van 13.00 uur – 17.00 uur

Prijs: € 30,-

Contactpersoon: Anneke de Vries, anneke.devries@radboudumc.nl   024 3613320

Locatie: Jacobikerk - Pelgrimszaal, St. Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht

Meer informatie

KPV Radboud UMC

Workshop VEELKLEURIG LEREN: diversiteit in leerbegeleiding

Pas in de differentiatie wordt er geleerd van en aan elkaar; worden ook wezenlijke overeenkomsten gevonden…”

Het themanummer 2018/4 van het tijdschrift Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap is gewijd aan leren in diversiteit, een aspect waar iedereen die begeleiding geeft, mee te maken heeft. Het is een nummer met casuïstiek en reflectie, uit diverse contexten waarin mensen leerbegeleiding ontvangen: opleiding, parochie, gemeente, zorg, welzijn en justitie. Door een studiemiddag aan dit themanummer te koppelen wil de redactie met haar lezers en andere geïnteresseerden in contact treden, net zoals dat eerder gebeurde. De studiemiddag is met name gericht op mensen met een (leer)begeleidingspraktijk in de genoemde contexten. Op het symposium zal ruim aandacht besteed worden aan de ervaringen van deelnemers met diversiteit in begeleiding, mogelijkheden en knelpunten.

Informatie
Voor meer informatie ga je naar de website van KPV Radboud UMC.

Meer informatie

Kempen Impuls

Driedaagse training Mindfulness in Coaching (6 PE)

Mindfulness in Coaching is een driedaagse training voor begeleiders als (leer)supervisoren, coaches, counsellors en leidinggevenden. Tijdens deze driedaagse maak je een verdiepingsslag met mindfulness als methodiek en levenswijze.  De opgedane ervaringen kunnen direct worden toegepast in de eigen begeleidingspraktijk.  De driedaagse blijkt bovendien zeer geschikt om te beoordelen of je daarna nog een langduriger opleiding zou willen volgen tot erkend mindfulnesstrainer.

LVSC-leden ontvangen 10% korting.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Kempen Impuls.

Meer informatie

Kempler Instituut Nederland

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor

In ervaringsgerichte supervisie is het primaire gereedschap van iedere supervisor zijn eigen persoon. Hij is voortdurend ervarend, reflecterend en handelend aanwezig in het supervisieproces. Hij moet zich bewust zijn van wat hij zelf in relatie met zijn supervisant ervaart en leren zichzelf en zijn persoonlijke dynamiek constructief te hanteren ten bate van het leerproces van de supervisant.

Anders dan de meeste supervisiemethodieken die zich voornamelijk concentreren op inzicht en reflectie, is de ervaringsgerichte supervisor tevens gericht op het creëren van persoonlijke ervaringen tijdens de supervisie die kunnen leiden tot concrete veranderingen in het werkveld van de supervisant.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de opleiding, data en aanmelden ga je naar de website van Kempler Instituut.

Meer informatie

Kempler Instituut Nederland

Training Dynamische Groepssupervisie ( 3,5 PE )

Om binnen een groep geen individuele supervisie te geven maar gebruik te maken van de medesupervisanten dient te supervisor over te gaan op indirect interveniëren. Daarmee bedoelen we dat de supervisor ervoor zorgt dat de supervisanten op elkaar reageren en dit stimuleert.

Vanuit de ervaringsgerichte en dynamische benadering van supervisie hechten we sterk aan de transparantie van de supervisor om een maximale veiligheid te creëren voor het leren van de supervisanten. Dat betekent dat de interventies van de supervisor vooral ook weergeven wat datgene waarmee de supervisant komt, teweeg brengt bij de supervisor.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Kempler Instituut.

Meer informatie

LVSC

Training Maatwerk naar Registercoach (5 PE)

LVSC-geregistreerde supervisoren met coachervaring kunnen een driedaagse scholing volgen die gericht is op de competenties resultaatgerichtheid en organisatiecontext.

Data 2018:9 oktober, 9 november en 4 december.

Contactgegevens
LVSC Maatwerktraining naar LVSC-Registercoach
Contactpersoon: Mw. H. Wilting
Tel: 024 - 3662080
E-mail: h.wilting@lvsc.eu

Via onderstaande link vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Meer informatie

LVSC

Training Maatwerk naar Registercoach

Ben je geregistreerd Supervisor en coach je ook of ga je daar mee beginnen? Dan is het mogelijk om je als Registercoach te laten registreren na het volgen van de driedaagse Training Maatwerk naar Registercoach. 

Meer informatie vind je hier.

Interesse?
De driedaagse training wordt ingepland door bureau LVSC als er voldoende geregistreerde supervisoren hun interesse voor de Training Maatwerk naar Registercoach kenbaar hebben gemaakt. Meestal wordt de training 1 keer per jaar ingepland. Als je interesse hebt, dan kan je een mail sturen naar info@lvsc.eu ter attentie van Henny Wilting. Je ontvangt bericht zodra de training gepland is. 

Meer informatie

LinQue Consult

NOVO-Inspiratiesessie: Grip krijgen op verandering ( 1PE )

Wilt u meer eigenaarschap en pro-activiteit bij uw teamleden teweeg brengen? Wilt u meer grip krijgen op de onderstroom van uw organisatie? Verlangt u ernaar met kleine interventies een beweging op gang te krijgen? Bent u op zoek naar een manier om de collega's te inspireren? Kom dan naar onze NOVO-inspiratiesessie waarin wij onze expertise over veranderkunde en procesbegeleiding met u delen.

Wat? NOVO-inspiratiesessie LinQue Consult

Wanneer? Maandag 20 maart 2017 - 15.00 - 20.00 uur inclusief diner

Voor wie? Iedereen die betrokken is bij veranderingen

Locatie? Makeblijde, Oud Wulfseweg 3, 3992 LT  HOUTEN

De kosten zijn € 60,- per persoon

Meer informatie bij Erica ter Wee, tel: 06 13199898 ericaterwee@linqueconsult.nl

Aanmelden kan tot 5 maart 2017 bij ons secretariaat rooshagdorn@linqueconsult.nl

Meer informatie

MMM

Online training Mensen Met Mogelijkheden (1 PE)

In hoeverre ben jij je bewust van de mogelijkheden van anderen en luister je écht?
Maak je wel eens gebruik van waarderend onderzoeken?
Werk je goed samen in de keten en benut je de kwaliteiten van andere professionals?
De online training MMM biedt je in acht weken in vier tot vijf uren vanaf kantoor of thuis een ander perspectief op je manier van werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en werkgevers. 

Informatie
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van MMM.

Meer informatie

MMM

Masterclass Arbeidsparticipatie: Mensen met mogelijkheden versterkt (1,5 PE)

Stel je eens voor: een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet. Deze masterclass laat zien hoe je als werkgever of professional daarin een actieve bijdrage kunt leveren.

Informatie
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van MMM.

Meer informatie