Oproep voor coachees - onderzoek Thérèse Smeets

Volg jij momenteel een coach/trainingstraject? Dan ben ik op zoek naar jou!

Voor mijn afstudeeronderzoek (Open Universiteit) ben ik op zoek naar mensen die momenteel een coach/trainingstraject volgen.

Waarom deelnemen aan dit onderzoek?
Coaching raakt meer en meer ingebed in onze samenleving als manier om prestaties en welzijn van mensen te bevorderen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat coaching ‘werkt’, staat de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit en werkzame bestanddelen nog in de kinderschoenen.

Binnen dit onderzoek wordt dan ook gekeken naar verschillende processen die plaatsvinden tussen een coach een coachee tijdens een coachtraject. Met jouw deelname lever je een belangrijke bijdrage aan de vergroting van kennis rondom de werkzaamheid van coaching. Kennis die tijdens toekomstige coachtrajecten ingezet kan worden om coachees nog optimaler en succesvoller te kunnen begeleiden.

Wie kan meedoen?
Ik ben op zoek naar mensen van 18 jaar en ouder die momenteel een coach/trainingstraject volgen en bereid zijn om een korte online vragenlijst in te vullen (15min). Over drie weken zul je nogmaals benaderd worden voor het invullen van een tweede vragenlijst (7min).

Privacy regel- en wetgeving
Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG regel- en wetgeving die sinds mei 2018 van toepassing is. Het beheer en de opslag van de verzamelde gegevens wordt volgens de OU-regelgeving uitgevoerd (www.ou.nl/privacy).

Wilt u meewerken aan het onderzoek?

Stuur dan een email naar mtsmeets@hotmail.com

Ik hoop van harte dat je mij wilt helpen bij het voltooien van mijn afstudeeronderzoek!

Vriendelijke groeten,

Thérèse Smeets
mtsmeets@hotmail.com

Mede namens:  
dr. Johan Lataster
Supervisor
johan.lataster@ou.nl