Privacyverklaring

Privacyverklaring LVSC

Als beroepsvereniging voor supervisoren, coaches en andere begeleidingskundigen beschikt LVSC over persoonsgegevens van haar leden en van relaties die interesse getoond hebben in het opsturen van de digitale nieuwsbrief en/of een proefexemplaar van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Via de aanmelding als (student-)lid en/of voor de (her)registratie, het afsluiten van een abonnement op het Tijdschrift en de aanvraag voor de digitale nieuwsbrief zijn de persoonsgegevens beschikbaar gekomen voor LVSC.

De verkregen persoonsgegevens betreffen in geval van:

* een lidmaatschap of beroepsregistratie:
NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, emailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, website (indien bekend), functie en werkgever en gevolgde opleiding.

* aanmelding nieuwsbrief:

Naam, email-adres
* Proefexemplaar Tijdschrift voor Begeleidingskunde:

NAW-gegevens, e-mailadres

* Abonnement Tijdschrift voor Begeleidingskunde:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
* aanmelding LVSC-congres of -workshop
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres


De verkregen persoonsgegevens gebruikt LVSC voor de ledenadministratie, facturatie, (her)registratie van leden en het toesturen van (vak)inhoudelijke informatie zoals (regio)mailingen, digitale nieuwsbrieven en het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.


De verkregen persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen o.a. voor het opmaken van facturen, verzenden van nieuwsbrieven en mailingen, het toesturen van (vak)inhoudelijke informatie en het Tijdschrift voor Begeleidingkunde. Met deze derde partijen zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten. LVSC verhandelt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciele doeleinden.


Bij de aanvraag van een lidmaatschap dan wel een beroepsregistratie worden de persoonsgegevens door aanvrager digitaal ingevuld.

Nieuwsbrief en Tijdschrift voor Begeleidingskunde
U ontvangt als lid, beroepsgeregistreerde of aanmelding relatienieuwsbrief mail die samenhangt met de diensten die wij aanbieden. Leden ontvangen mail betreffende o.a. regio, de Algemene Ledenvergadering, ledenonderzoek, TsvB en de nieuwsbrief. U kunt onderaan de nieuwsbrieven altijd afmelden voor een volgende mailing. Indien u het Tijdschrift voor Begeleidingskunde niet meer per post wilt ontvangen kunt u dit aangeven via info@lvsc.eu.

Google Analytics
LVSC maakt voor het verbeteren van haar dienstverlening gebruik van Google Analytics. 

Website reglement
Hierbij wijzen wij u tevens op ons website reglement.
LVSC Website reglement