Projectgroep organisatiebegeleiding

De projectgroep organisatiebegeleiding komt voort uit de drie ontwerpbijeenkomsten organisatiebegeleiding in 2019 die gericht waren op het ontwerpen van het domein organisatiebegeleiding. De projectgroep maakt, in opdracht van het bestuur, een voorstel werkplan ‘Aan de slag in het derde domein’ om het domein organisatiebegeleiding concreet vorm te gaan geven binnen (regio’s) en buiten (landelijke activiteiten) de bestaande structuren van de vereniging. Voor meer informatie:

De projectgroep organisatiebegeleiding bestaat uit: Ingrid Oonk (voorzitter), Aukje Oudman, Mike Janssen, Sandra Buith en Marion Soons.

Updates projectgroep organisatiebegeleiding

De projectgroep organisatiebegeleiding houdt LVSC-leden en andere geïnteresseerden regelmatig op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen. Je leest de updates hieronder:

Het derde domein: 'Een ontdekkingsreis voor leden'

De eerste contouren voor activiteiten in het domein van organisatiebegeleiding zijn in april door ons aan het LVSC-bestuur gepresenteerd. We kregen groen licht om de activiteiten in dit onontgonnen gebied verder te ontwikkelen. Met een kompas op zak zijn we met elkaar aan de slag gegaan om een trektocht te ontwikkelen. Met rugzakjes vol (eigen) ervaring en expertise, met diverse interesses op velerlei routes en met goed toegeruste gidsen. We hebben tal van leden binnen LVSC die ons willen meenemen naar verrassende oorden in het land van organisatiebegeleiding.

Ervaar het zelf dat activiteiten van verschillende smaken zijn voorzien. Misschien wist je al wat bij je past, echter smaakt 'Fryske Sûkerbôle' toch echt anders dan in je beleving! Het opent mogelijkheden om jezelf te verrijken in taal, kennis en toepassing.

Om het land van organisatiebegeleiding te ontginnen en te laten bloeien organiseren wij in juli in het midden van het land een ontmoeting met alle regiocoördinatoren. Welke wegen hebben zij in gedachten die aansluiten, verbinden of juist leiden tot nieuwe paden?

We houden jullie op de hoogte van het vervolg!

Namens de werkgroep ‘aan de slag in het derde domein', een hartelijke groet van Sandra, Aukje, Mike, Marion en Ingrid.

(Update mei 2021)

Het derde domein: 'Een ontdekkingsreis voor leden'

Of je nu een stad gaat verkennen of de natuur gaat ontdekken, op reis gaan met een goede dosis nieuwsgierigheid in je rugzak is altijd fantastisch. Nu we snakken naar een spannende ontdekkingsreis heeft de projectgroep “aan de slag in het derde domein” besloten om met een geweldige aanbieding te komen voor de leden van LVSC.

De reis naar het landschap organisatiebegeleiding zal een ontdekkingsreis zijn met thema’s en onderwerpen waar andere domeinen kunnen aanhaken en een bezoek aan kunnen brengen. Waar individuele knowhow te halen is als ook samen paden gaan bewandelen om onderweg te leren van en met elkaar om zo het vakgebied mede te professionaliseren.

De projectgroep aan de slag in het derde domein is aan het voor verkennen. Dus ben je toe aan betekenisgeving in het landschap van organisatiebegeleider? Nieuwsgierig naar de thema’s en onderwerpen? Wil jij je professionele meerwaarde voor het vakgebied, als ook voor jou als professional vergroten? Volg de berichtgeving van deze werkgroep en hou de berichtgeving van LVSC in de gaten, zodat je straks met jouw rugzak aan ervaring, kwaliteiten en vaardigheden deel gaat uitmaken van het landschap.

Door jullie betrokkenheid bij een eerder uitgezette enquête weten jullie bijdragen te leveren aan jarenlange reizen en avonturen. Wat heb je nodig? Een dosis nieuwsgierigheid, enthousiasme en leergierigheid, met interesse in duurzame ontwikkelingen in een onbekend landschap van organisatiebegeleiding.

(Update: april 2021)

Wie gaat eraan de slag in het derde domein?

Laten we beginnen met het introduceren van een nieuwe werkgroep in het derde domein van de LVSC. Vijf leden bespraken een opdrachtbeschrijving van het bestuur; het werkplan 'Aan de slag in het derde domein'. Met een glas wijn en een stuk chocolade maakten zij, online, informeel kennis met elkaar.  

Met twee noordelingen, Aukje Oudman en Sandra Buith in de groep is constructieve, professionele in- en output verzekerd. Zo leidt Sandra de gesprekken tot een samenspraak van oplossingen en is met Aukje vak- en literatuurkennis verzekerd. Met de enige heer in het gezelschap, te weten Mike Janssen, vergewist de werkgroep zich van de nodige strategische inzichten, en met zijn veerkracht doelgericht naar een eindresultaat toe te werken. Daarbij weet Marion Soons als ervaren deskundige, onze perspectieven te verruimen op het gebied van coaching. Tot slot weet de voorzitter, Ingrid Oonk, de lijnen uit te zetten en de voortgang te bewaken.

Gezamenlijk buigen zij zich over lerende acties in het derde domein die leiden tot professionele kennis- en handelingsbevorderende activiteiten. Met welke kennis en vaardigheden willen nieuwe en bestaande leden zich bekwamen in het vakgebied organisatie begeleiding?
Door de betrokkenheid van Mariëlle Vissers zorgt de werkgroep voor een afstemming met de welkomstgesprekken voor nieuwe leden, haar afstudeeropdracht.
Uiteraard trachten zij zoveel mogelijk te werken congruent aan het vakgebied. Recentelijk is een open opdrachtbeschrijving uitgezet met als doel het inventariseren van de behoeften aan kennis en kunde in organisatie begeleiding onder de LVSC bestaande leden.

Het ligt in de planning om deze input te verwerken in het eerste concept werkplan om deze in april te bespreken in het landelijk regio-overleg en in de bestuursvergadering van de LVSC. Uiterlijk in juli zal het definitieve werkplan gepresenteerd worden aan het bestuur.

(Update: februari 2021)