Sponsor SU2017!

There are several sponsoring possibilities. Below they are described in Dutch and underneath in English.

Inhoud

Pakket 1 (max. 6)

Pakket 2

Pakket 3

Stand à 8 m2 en beurswand of 2 banners op:

 • Maandagmiddag en avond  en dinsdag óf woensdag en donderdag
 • Max. 2 standhouders

X

-

-

Logo en link op www.SU2017.eu bij “Sponsoren”

X

X

X

Advertentie in congresspecial

X – 1 pagina

X – 1 pagina

X

Advertentie in Tijdschrift voor Begeleidingskunde halve pagina twv    325,-  (in overleg in TsvB-2,3 of 4 2017)

X – ½  pagina

X – ½ pagina

-

Plaatsing logo en link in SU-mailingen 

X

X

X

PRIJS

€ 855,-  excl  btw

€ 495,- excl. btw

€ 295,- excl btw

 • Standhouders kunnen deelnemen aan plenaire programma van de dag. Inclusief lunch, koffie, thee. Geen deelname aan workshopgedeelte.
 • Bereik: zo’n 2600 mailadressen (leden en relaties) waarvan ruim 2100 LVSC-leden, diverse HRZON-beroepsorganisaties als NOBCO, NOLOC en de Europese aangesloten ANSE- beroepsorganisaties. 

Losse opties

 • Sponsoring van SU-lunch of diner – plaatsing “lunch aangeboden door..”, banner en foldermateriaal op tafels – prijs in overleg
 • Losse advertentie in congresspecial: 1 pagina € 180,- en halve pagina € 95,- excl btw.
 • Adverteren in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (prijzen zie https://www.lvsc.eu/adverteren-tsvb)
 • Er is altijd overleg mogelijk over PR –samenwerking op maat

Interesse?
Mail naar info@lvsc.eu

In English:

Content

Packet 1 (max. 6)

Packet 2

Packet 3

Exhibit display à 8 m2 place for exhibition wall or 2 banners on:

 • Monday and Tuesday or Wednesday and Thursday
 • Max. 2 exhibitors

X

-

-

Logo and link op www.SU2017.eu as Sponsor

X

X

X

Advertisement in congress-booklet

X – 1 page

X – 1 page

X

Advertisement in the Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Half page to the value of € 325,- (in consultation in TsvB-2,3 or 4 2017)

X – ½  page

X – ½ page

-

Placement  logo and link in SU-mailings

X

X

X

PRICE

€ 855,-  excl  VAT

€ 495,- excl. VAT

€ 295,- excl VAT

 • Exhibitors can participate to the plenary programme including lunch, coffee and tea. No participation in the workshops.
 • Reach: about 2600 emailadresses (members and relations) whereof 2100 LVSC-members. divers HRZON-associations such as NOBCO, NOLOC and the European ANSE- associations.

Loose options

 • Sponsoring of a SU-lunch or dinner –  designated “lunch offered by..”, placement of a banner and flyers on tables – price in consultation
 • Advertisment in congresbooklet: 1 page  € 180,- and half page € 95,- excl VAT.
 • Advertising in the Tijdschrift voor Begeleidingskunde (prices)
 • If you have other sponsoring suggestions, please contact us

Interest?
Mail to info@lvsc.eu