Supervisor

Op deze pagina tref je informatie aan over de registratie en herregistratie van supervisoren.

Registratie supervisor

Lidmaatschap LVSC
Het lidmaatschap van LVSC is voorwaarde voor de beroepsregistratie. Nog geen lid? Meld aan via deze link.

Vul vervolgens het aanvraagformulier in. Hierin worden de eisen puntsgewijs beschreven. Registratie als supervisor is mogelijk als je voldoet aan de voorwaarden zoals deze beschreven staan in het reglement. 
Een overzicht van de erkende opleidingen tot supervisor of leersupervisor vind je hier: Overzicht erkende opleidingen supervisor

Herregistratie supervisor

Voor verlenging van je registratie worden de voorwaarden gehanteerd zoals deze staan beschreven in het registratiereglement. Eindigt je huidige registratieperiode vóór 1 mei 2016, dan kan er nog een beroep worden gedaan op het reglement uit 2005. (Zie ‘LVSC-Registratie Supervisoren editie 2005’, deel II, hoofdstuk 3.1, vanaf blz. 24).

Bekijk de voorwaarden hier indien het reglement uit 2005 op jou van toepassing is.

Eindigt je huidige registratieperiode per 1 mei 2016 of daarna, dan is alleen het reglement van 2014 van toepassing.

Bekijk hier de voorwaarden indien het reglement van 2014 op jou van toepassing is.

Aanvraag herregistratie:  aanvraagformulier en evt. standaardverklaringen.

Tarieven:

Hier vind je de tarieven.

Tags: 
supervisor
Registratie
voorwaarden