Supervisor

Op deze pagina treft u informatie aan over de registratie en herregistratie van supervisoren.

Registratie supervisor

Registratie als supervisor is mogelijk als u voldoet aan de voorwaarden zoals deze beschreven staan in het reglement. In het aanvraagformulier worden de eisen puntsgewijs beschreven. 
Een overzicht van de erkende opleidingen tot supervisor of leersupervisor vindt u hier: Overzicht erkende opleidingen supervisor

Herregistratie supervisor

Voor verlenging van uw registratie worden de voorwaarden gehanteerd zoals deze staan beschreven in het registratiereglement. Eindigt uw huidige registratieperiode vóór 1 mei 2016, dan kan er nog een beroep worden gedaan op het reglement uit 2005. (Zie ‘LVSB-Registratie Supervisoren editie 2005’, deel II, hoofdstuk 3.1, vanaf blz. 24).

Bekijk de voorwaarden hier indien het reglement uit 2005 op u van toepassing is.

Eindigt uw huidige registratieperiode per 1 mei 2016 of daarna, dan is alleen het reglement van 2014 van toepassing.

Bekijk hier de voorwaarden indien het reglement van 2014 op u van toepassing is.

Aanvraag herregistratie:  aanvraagformulier en evt. standaardverklaringen.

Tarieven:

Hier vindt u de tarieven.


 

Tags: 
supervisor
Registratie
voorwaarden