Tarieven

Tarieven 2019

De tarieven voor het lidmaatschap en de beroepsregistratie voor 2019 blijven gelijk aan de tarieven van 2018. 

Regulier lid: € 238,-  
Student-lid: € 119,-  
65+ € 110,-  
Laag inkomen € 110,-  

Er wordt eenmalig € 15,- entreegeld in rekening gebracht. De bedragen zijn vrij van btw.

Lid worden kan per kwartaal:
1e kwartaal: start per 1 januari
2e kwartaal: start per 1 april
3e kwartaal: start per 1 juli
4e kwartaal: start per 1 oktober

Wilt u uw lidmaatschap direct starten? Geef dan bij uw aanmelding het lopende kwartaal aan. Besluit u bijv. op 5 november lid te worden? Geef dan aan per 4e kwartaal.
Automatische incasso regelen?
Meld u aan als lid én geef via administratie@lvsc.eu door dat u dit wenst. 

 • Tarief laag inkomen

Heeft u een laag bruto gezinsinkomen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een gereduceerd contributiebedrag. Dit bedrag en deze toekenning wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
U dient hiervoor uw aanvraag voor 31 januari te hebben ingediend. Download het aanvraagformulier gereduceerd tarief

 • Tarief 65+

Dit tarief start in het jaar dat volgt op het jaar waarin u 65 bent geworden. Het tarief staat in bovenstaande tabel.


Tarieven LVSC-beroepsregistratie

Aspirant Supervisor € 75 per jaar
Supervisor € 75 per jaar
Leersupervisor € 75 per jaar
Registercoach € 75 per jaar
Docent supervisiekunde € 335 eenmalig

Stapelkorting
Heeft u méér dan één LVSC-beroepsregistratie? Dan betaalt u voor de 2e registratie € 65, 3e registratie € 55 per jaar etc.. Het totaal van de kortingen bedraagt maximaal € 50,-.
 

 • Tarief pré-advies: € 55,-
   

Voorwaarden beroepsregistratie:

 • Lidmaatschap van LVSC is voorwaarde voor een beroepsregistratie, naast de overige eisen van de betreffende registratie.

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening factuur.

 • Uitschrijving uit het beroepsregister:
  Voor tussentijdse uitschrijving uit het register dient u vóór 1 december schriftelijk uw registratie op te zeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@lvsc.eu of een opzegging te sturen naar ons postadres. Uw registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar.Ter bevestiging van uw opzegging ontvangt u een bevestigingsmail.
  Wijzigingen in de procedure zijn voorbehouden.