Tarieven

Tarieven lidmaatschap

In 2017 bedraagt de contributie:

Regulier lid: € 226,- of € 221,- (bij automatische incasso)
Student-lid: € 115,- of € 112,50,- (bij automatische incasso)

Er wordt eenmalig € 15,- entreegeld in rekening gebracht.

Lid worden kan per kwartaal:
1e kwartaal: start per 1 januari
2e kwartaal: start per 1 april
3e kwartaal: start per 1 juli
4e kwartaal: start per 1 oktober

Wilt u uw lidmaatschap direct starten? Geef dan bij uw aanmelding het lopende kwartaal aan. Besluit u bijv. op 5 november lid te worden? Geef dan aan per 4e kwartaal.

Automatische incasso: meld u aan én geef via administratie@lvsc.eu door dat u dit wenst. 

Tarief laag inkomen

Heeft u een laag bruto gezinsinkomen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een gereduceerd contributiebedrag. Dit bedrag en deze toekenning wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. In 2017 is het bedrag:

€ 115,- (na ontvangst factuur) € 112,50 (bij automatische incasso)

U dient hiervoor uw aanvraag voor 31 januari te hebben ingediend. Download het aanvraagformulier geruduceerd tarief

Tarief 65+

Indien u 65 + bent bedraagt uw contributie in 2017:

€ 105,- (na ontvangst factuur) € 102,50 (bij automatische incasso)

Dit tarief start in het jaar dat volgt op het jaar waarin u 65 bent geworden.


Tarieven LVSC-beroepsregistratie

Tarieven Beroepsregistratie 2017

Aspirant Supervisor € 75 per jaar
Supervisor € 75 per jaar
Leersupervisor € 75 per jaar
Registercoach € 75 per jaar
Docent supervisiekunde € 335 eenmalig

Stapelkorting: 2e registratie € 65, 3e registratie € 55 per jaar.
 

Tarief pré-advies: € 55,-

Voorwaarden:

  • Lidmaatschap van LVSC is voorwaarde voor een beroepsregistratie, naast de overige eisen van de betreffende registratie.

  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening factuur.

  • Uitschrijving uit het beroepsregister:
    Voor tussentijdse uitschrijving uit het register dient u vóór 1 december schriftelijk uw registratie op te zeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@lvsc.eu of een opzegging te sturen naar ons postadres. Uw registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar.Ter bevestiging van uw opzegging ontvangt u een bevestigingsmail.
    Wijzigingen in de procedure zijn voorbehouden.