Christel van Kampen

Contact

Gevoel in balans
Geelkerkenkamp 14 a
Oosterbeek
0640006366

Professioneel profiel

Verbondenheid is voor mij erg belangrijk. Wanneer we ons verbonden voelen, voelen we ons betrokken. En betrokkenheid stelt ons in staat om met anderen mee te leven, mee te denken en mee te helpen. Om deze verbondenheid te bevorderen is het denk ik nodig dat we ons vertrouwd gaan voelen met onze kwetsbaarheid, met onze gevoelens en onze behoeftes. En ook dat we zicht krijgen op hoe onze waardeoordelen ons beïnvloeden. Ik denk dat waardeoordelen de verbinding met onszelf en de mensen om ons heen in de weg staan. Wanneer we reflecteren, zijn we in staat om onze waardeoordelen te (h)erkennen en onze behoeftes te ontdekken. Dan kunnen we bewuste keuzes maken over hoe we vorm geven aan deze behoeftes. En ook welke waardeoordelen we loslaten of juist belangrijk vinden.