Hennie Ravelli

Professioneel profiel

Mijn klanten bestaan uit SPVers, specialistisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en adviseurs i.o. (Master innovatie in zorg en welzijn), therapeuten, coaches en humanistisch begeleiders, decanen en jongerenwerkers.
Ik ben een supervisor/coach die een veilige bedding weet te creëren waarin ik op een creatieve manier mee denk en uitnodig om onderzoekend jouw leerproces te faciliteren. Daarbij sluit aan bij jouw leervoorkeur. In mijn werk maak ik gebruik van de diverse inzichten en methoden die ik mij tijdens mijn master begeleidingskunde heb eigen gemaakt en sinds 2011 in praktijk breng. Graag lever ik een bijdrage aan het je bewust worden en versterken jouw eigenheid in jouw professionele rol. Niet zelden heeft dit ook een positief effect op andere levensgebieden. Een klant verwoord dit als volgt “Erkenning voor al mijn eigenschappen (ook die waar ik in eerste instantie wat minder tevreden mee was) zorgde ervoor dat ik beter in verbinding kon komen met mezelf en mijn omgeving. Dit heeft mij sterker verankerd in mijn beroeps rol en een impuls gegeven voor het vormgeven van dromen/ambities”.Wil je (kosteloos) kennismaken en ervaren of er een “klik” is, bel of mail me gerust. Mijn gespreksruimte (het coachhuis) is op loopafstand van het station. Supervisie: Aan het eind van het traject, ontvang je een supervisieverklaring ten behoeve van jouw registratie bij de beroepsvereniging (BAMW, SKJ).Coaching: Ook kortdurende intensieve coaching behoort tot de mogelijkheden. Hierbij maak ik gebruik van de Oplossingsgerichte methode. Dit is een kortdurende traject van 3 tot 5 keer maar het kan ook zijn dat één gesprek al voldoende houvast biedt! Ik hoop je te ontmoeten!Contact: info@hennieravelli.nl06 15437214

Contact

Ravelli coaching
Nieuwe Koekoekstraat 44
3514 EG Utrecht
Nederland
0615437214

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Marjan Bonekamp, pychosociaal therapeut, praktijk voor kindercoachingg
"Hennie is een supervisor die een warme, veilige bedding weet te creëren inhet contact. Van daaruit begeleidt ze je op een vrije, rustige wijze methaar vragen naar verdieping en bewustzijn in jouw persoonlijke proces.Ik ben dankbaar en blij dat ik Hennie als supervisor op mijn pad heb mogenontmoeten.
Mariska van Berkel, Docent Hogeschool Utrecht
Hennie heeft mij als supervisor begeleid. Ik heb haar begeleiding als heel plezierig ervaren. Rustig (maar met een enthousiaste twinkeling in haar ogen) en door het stellen van de juiste vragen, luisterende Hennie en spiegelde wat zij zag of hoorde. Zij bood ruimte om het proces op mijn manier in te vullen en dit gaf openheid en ook steun voor de zaken die voor mij belangrijk waren. Erkenning voor al mijn eigenschappen (ook die waar ik in eerste instantie wat minder tevreden mee was) zorgde ervoor dat ik beter in verbinding kon komen met mezelf en mijn omgeving. Dit heeft mij sterker verankerd in mijn beroeps rol en een impuls gegeven voor het vormgeven van dromen/ambities.
Ruben van de Outenaar
"de supervisiegesprekken hebben mij het plezier gegeven om niet weg te lopen en aan de slag te gaan met de trigger die aangeleerd -disfunctioneel- gedrag aanzet"
Inge Hoogeveen. Docent Master begeleidingskunde en eigenaar "Unbalanced Rock"
“Opdrachtgever en betrokken medewerkers zijn goed meegenomen in het proces. Kaders zijn geschapen om samen te (onder)zoeken wat resulteerde in een verrijkte vraag. Een vraag waar ontspanning in zit. Dit bereik je alleen in “co-creatie”
U.K. Docent Nederlands ROC van Amsterdam
"Hennie heeft mij kunnen helpen met het verduidelijken concetiseren van mijn leervraag. Vervolgens heeft ze mij handvatten geboden om hiermee zelf aan de slag te gaan, nu en in de toekomst. Waardevol vond ik dat Hennie regelmatig benoemde dat ik zelf mijn oplossing had bedacht. Daardoor kreeg ik meer inzicht in mijn eigen kracht in plaats van mij hulpeloos te voelen. Het was een goede mix van theorie en praktijk...en kwamen mijn thema's steeds duidelijker aan de oppervlakte".
Elise Nieuwhof, Teammanager opleiden, leren en ontwikkelen s Heerenloo opeleiden en leren
Ik heb Hennie ontmoet als een deskundig en methodisch sterke coach/supervior. Van de coachingsopdrachten kwam een terugkoppeling. Daarin werd duidelijk dat zij ruimte biedend aan de coachee ook een duidelijke lijn volgt. Medewerkers die door haar gecoached zijn geven aan het traject als waardevol te hebben ervaren.