Waarom ik naar de Summer University in Riga ga...

Type: Nieuws
Datum: 16 June 2022

Het is augustus 2011. In het middagprogramma van de Summer University in Stavanger is een fjordentocht gepland.

Die ochtend heb ik met een Hongaarse collega, die ik nog kende uit een diversity project van ANSE, een workshop gegeven. Drukbezocht en goed gewaardeerd.

Op de boot is het vrolijkheid troef: er wordt gelachen, nagepraat over de ochtend en van alles en nog wat besproken zoals dat onder collega’s gebeurt.

Dan gebeurt er dit: de kapitein van de boot maant ons tot stilte….de boot mindert vaart en ademloos kijken we naar de steiltes omhoog. Er klimmen geiten hoog tegen de rotsen.

Maar daar hoeven we niet voor te zwijgen…..de kapitein zegt: ‘sta eens stil bij deze natuur….voel en hoor de stilte….er is veel meer dan al dat gepraat van jullie….’

De stilte overvalt me…de natuur is overweldigend en heeft voor even de hoofdrol.

Na een paar minuten vaart de boot verder en neemt het gepraat weer langzaam toe. Een collega uit Letland (die bij de workshop was) komt naar me toe en zegt: ‘Ik ben een internationale intervisiegroep aan het vormen en zou je willen vragen erbij te komen’.

Ik ben geraakt…zo gaat dat dus….op onverwachte momenten tijdens de Summer University onstaan deze groepen.

Veel over gehoord en nu word ik zelf gevraagd. Ik vind het een eer (het lijkt wel een aanzoek) en mompel verlegen: ja graag….

En zo ontstaat de ‘Drostegroep’. Op de boot. Want mijn Letse collega heeft ook al een Noorse, een Duitse en een Estse collega benaderd. 

Deze Drostegroep (de naam verwijst naar het cacaoblikje met de zuster erop die zichzelf alsmaar herhaalt…)

draaide met veel plezier ruim 2 jaar. Helaas overleed toen een van de groepsleden na een ernstige ziekte.

Dat was een harde klap voor de groep. We hadden intensief samengewerkt, elkaars landen bezocht en zaten goed in de intervisieflow.

Op een dag stonden wij bij het graf in Stavanger van onze verloren collega en besloten de groep niet uit te breiden met nieuwe leden maar nog 1 bijeenkomst te hebben in de stad waar we begonnen waren: Tallinn in Estland.

Maar er ontstond ook een ander besluit: we blijven elkaar zien op de Summer Universities en gaan dan als Drostegroep een activiteit met elkaar ondernemen. Van collega’s waren we vrienden geworden: van colleagues naar frolleagues!

En dat duurt tot op de dag van vandaag voort. En daarom ga ik (onder andere) naar de Summer University. Om mijn vrienden te zien. Maar ook om de intervisiegroepen daar ‘geboren’ te zien worden. En om al die bijzondere contacten die daar ontstaan zijn: bij de lezingen, de workshops, aan tafel, bij de borrel, op een boot of in een rondleiding. 

Dus….inspireert dit verhaal je…heb je nog geen internationale intervisiegroep én je wilt deze ervaring wel graag meemaken kom dan naar Riga a.s. augustus. Daar gebeurt het weer. Enne....je kunt ook altijd zelf een aanzoek doen!

De Summer University is van 22-26 augustus 2022 in Riga, Letland. Meer informatie en opgave: www.anse.eu

Meedoen (min. 3 jaar) in een IIG levert ook PE punten op voor de LVSC herregistratie.

Gerian Dijkhuizen

logo SU