Alle tijd​​​​​​

TsvB 2022 #3

In dit artikel stellen de auteurs tijd aan je voor. Zij beginnen bij hoe tijd een rol speelt in je leven. Daarna plaatsen zij tijd in het perspectief van de geschiedenis. Hoe tijd in onze samenleving is ontstaan, zegt veel over onze beleving ervan. De auteurs verkennen vervolgens de richting die tijd kan hebben en maken een uitstapje naar tijdreizen. Het artikel sluit af met hoe je zelf tijd en ruimte kunt maken voor het proces.

​​​​​​​Siets Bakker en Hilbrand Westra