Over LVSC

Beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider

We zijn een beroepsvereniging van en voor professionele coaches, supervisoren en sinds kort ook voor organisatiebegeleiders. Zij dragen bij aan duurzaam leren van medewerkers, teams en organisaties. LVSC biedt aangesloten coaches en supervisoren een platform voor kwaliteit, beroepsregistratie en kennisuitwisseling (bij- en nascholing, intervisie, Tijdschrift voor Begeleidingskunde en kennisbank).

Onze coaches en supervisoren vormen een sterke leergemeenschap waarbinnen zij zich voortdurend ontwikkelen. Vind je het belangrijk om je te blijven ontwikkelen als coach, supervisor en organisatiebegeleider, dan biedt LVSC verschillende mogelijkheden. Denk aan kennisbijeenkomsten in de vorm van intervisie, workshops, trainingen, LVSC colleges en een congres. Daarnaast geven we het praktijkwetenschappelijk vakblad, Tijdschrift voor Begeleidingskunde, uit met bijbehorende kennisbank.

Definities professioneel begeleiden

Er zijn diverse vormen van professioneel begeleiden, zoals supervisie, intervisie, team- en organisatiebegeleiding, werk en praktijkbegeleiding en mediation. Hieronder vind je definities van de verschillende vormen van professioneel begeleiden.

Visie

We staan voor de kwaliteit van onze (geregistreerde) coaches en supervisoren, waarbij toegankelijkheid en vertrouwen onze kernwaarden zijn. Coaches en Supervisoren die trots zijn op hun vak en hun beroepsvereniging, overtuigen de buitenwereld van hun professionele meerwaarde.

Zij zijn professionals die professionele- en organisatieontwikkeling faciliteren met het accent op het begeleiden van (leer-) processen en leren van en in organisaties. Gericht op een veranderende samenleving faciliteert LVSC leer-en ontwikkelingsprocessen in organisaties, van leden en derden.

Missie

Waar gaan we voor?

  • LVSC-leden faciliteren leren van individuele professionals, teams en organisaties.
  • Werkzaamheden gericht op interacties in de begeleiding van professionals en medewerkers, onder meer gericht op ontwikkeling in/van organisaties.
  • De bij ons aangesloten professionals in de begeleidingskunde zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van leer-/ontwikkelprocessen.
  • Mensen ‘sterker’ maken, leren zich te verhouden tot doelen en/of hun professie om prestaties te verbeteren.
  • Professionals in de begeleidingskunde (leden) ervaren LVSC als thuisbasis.
Tags: 
beroepsvereniging coaching
begeleidingskunde
supervisie en coaching