Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden LVSC-websiteaccount

Met dit account is het mogelijk om je aan te melden voor LVSC-activiteiten in het activiteitenoverzicht. Indien je dit websiteaccount wilt opheffen, mail dit dan naar info@lvsc.eu.
 

Algemene Voorwaarden LVSC Lidmaatschap:

  • Leden zijn gehouden aan de gedragscode

download gedragscode

  • Een klacht indienen kan volgens het reglement van het College van Tuchtzaken

download reglement CvBT

  • Leden zijn op de hoogte van het huishoudelijk reglement
download huishoudelijk reglement
  • Studentleden zijn bekend met de voorwaarden
    en dienen zich te houden aan de aanvullende regels
    voor het Studentlidmaatschap
download de voorwaarden en regels studentlidmaatschap

Opzeggen

Lees hier hoe u uw lidmaatschap kunt opzeggen.