Leersupervisor

Ben je tenminste 3 jaar geregistreerd als supervisor en heb je interesse in een beroepsregistratie als Leersupervisor? Als Leersupervisor draag je bij aan de beroepsvorming van de individuele supervisor. 

Registratie Leersupervisor

Je kunt je registreren als Leersupervisor als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Voor de aanvang van het opleidingstraject ben je tenminste 3 jaar als supervisor geregistreerd.
  • Je bent lid geweest van LVSC.
  • In de 5 jaar voor aanvang van het opleidingstraject heb je tenminste 15 supervisiereeksen volgens de normen van LVSC gegeven in verschillende vormen en verschillende kaders. (Eventueel kunnen maximaal 5 reeksen vervangen worden door andere uitgevoerde begeleidingstrajecten van min. 8 sessies).
  • Je bent aantoonbaar bekend met relevante supervisieliteratuur en je kunt aangeven aan welke literatuur het eigen theoretisch kader is ontleend.
  • Je hebt het gehele opleidingstraject tot leersupervisor met goed gevolg afgerond te weten:
  1. je hebt een scholing gevolgd van 24 contacturen
  2. je hebt twee leersupervisies gegeven van minimaal 15 sessies
  3. je hebt begeleiding over de leersupervisies ontvangen van 12, gevolgd door 6 gesprekken

Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement voor supervisoren.

Aanvraag registratie Leersupervisor
Log in met je account op de website en vraag via je persoonlijke pagina je beroepsregistratie tot Leersupervisor aan

Herregistratie leersupervisor

Voor de herregistratie als leersupervisor is het reglement van 2014 van toepassing en onderstaande voorwaarden. Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement 2014 (LVSC Registratiereglement 2014, deel I, Hoofdstuk 2 bladzijde 12).

Voorwaarden herregistratie

Tarieven

Hier vind je onze tarieven.

Tags: 
Leersupervisor
voorwaarden