Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Vind hier jouw opleiding tot LVSC-geregistreerd supervisor of coach. Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Bekijk hier welke externe PE-aanbieders er zijn. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting tref je aan in het activiteitenoverzicht.

IEP bv

Introductietraining NLP (4 PE)

In de Introductietraining NLP maakt u kennis met NLP-ideeën en -technieken die nuttig zijn in instellingen, bedrijven en in de trainingswereld. U bent in staat om sneller verandering op gang te brengen bij uzelf en uw cliënten, zodat u betere resultaten bereikt als coach of begeleider.

De training wordt gegeven op 15, 16 en 17 november 2018 

Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.

Meer informatie

IEP bv

Training Introductie Provocatief Coachen (1,5 PE)

Provocatief coachen is een nieuwe cocktail van liefde, humor en uitdaging. Vaak verrassend effectief en bovendien een goede manier om weer plezier in je werk te krijgen! De training wordt gegeven door de grondleggers van het provocatieve coachen in Nederland: Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg op 8 juni en 28 september 2018

Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.

Meer informatie

In Scène

Tweedaagse training "Bewust in Interactie" (4PE)

Met behulp van de ICL-R krijg je een helder beeld van hoe je over komt op anderen en wat je daarin wilt veranderen. We werken met familie opstelling en psychodramatechnieken. Na afloop heb je inzicht en handvatten in je interactie, je overdracht en tegenoverdracht, ervaar je meer regie over de communicatie.

Data: Voorjaar 19 en 28 juni 2019, Najaar 13 en 22 november 2019

Adres: In Scene, Torenallee 45, 5617 BA  EINDHOVEN

Contactpersoon: Gorry Cleven, gorrycleven@icloud.com, 06-53944147

Kosten: € 550,- voor niet leden, € 495,- voor LVSC leden

Meer informatie

In Scène

Intervisietraining (6 PE)

In deze intervisie-training leer je in 3 dagen; - hoe je intervisie kunt installeren binnen een organisatie, zowel als interne en als externe begeleider: - de structuur van een aantal intervisie methoden te hanteren: - over teamontwikkeling en parallelprocessen: over je persoonlijke stijl als begeleider.

Begin en einddata: Voorjaar 30 maart - 11 mei, Najaar: 13 september - 11 oktober

Adres: In Scène, Torenallee 45, 5617 BA  EINDHOVEN

Prijs: € 750, - voor niet leden, € 675,- voor LVSC leden

Meer informatie

In Scène

Teamontwikkeling in organisaties (2 PE)

De workshop duurt een dag en is gebaseerd op de volgende vragen:
Hoe kunnen we teams betere instrumenten geven om zichzelf te sturen?
Hoe kunnen management en HR eerder signaleren waar begeleiding nodig is?

Aan bod in de workshop komen:

  • literatuur onderzoek omtrent teamontwikkeling,

  • ontwikkelingen in organisaties

  • paralelprocessen tussen doelgroepen en professionals

  • parallel processen in begeleiding, teams en management, management en directie

Korting voor LVSC-leden

Leden ontvangen 25% korting op de deelnameprijs van €245,- (exclusief BTW).

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website.

Meer informatie

Interactie - Academie

“Reflecting team en outsider witness: creatieve wijzen om meerstemmigheid binnen te brengen” (1,5 PE)

Tijdens de inspiratiedag bespreken en oefenen we methodieken die een context van meerstemmige reflecties creëren, namelijk reflecting team (Tom Andersen) en outsider witness (Michael White) en exploreren we de mogelijkheden binnen verschillende werkcontexten. De methodieken worden geïllustreerd met videomateriaal van life sessies.

Meer informatie

IRcoaching

Workshop Contemplation Cards (0,5 PE)

Contemplation cards zijn prachtig vormgegeven metaforische kaarten die zijn gemaakt en uitgegeven door Marika Saard uit Estland. De systeem en emotiekaarten zijn te gebruiken in supervisie, coaching, therapie en trainingen.

In de workshop van 3 uur wordt je meegenomen naar het verhaal achter de kaarten. Ineke deelt haar ervaringen over hoe je de kaarten kunt inzetten bij de verschillende leervragen uit de praktijk. En je gaat zelf werken met de kaarten waarbij je de werking van de kaarten als deelnemer en als begeleider kunt ervaren.

De workshop zal driemaal per jaar worden aangeboden. De eerste workshop vindt plaats op 30 januari 2019. LVSC-leden ontvangen 10% korting op de prijs van € 75,-.

Meer informatie

Kempen Impuls

Driedaagse training Mindfulness in Coaching (6 PE)

Mindfulness in Coaching is een driedaagse training voor begeleiders als (leer)supervisoren, coaches, counsellors en leidinggevenden.
Tijdens deze driedaagse maak je een verdiepingsslag met mindfulness als methodiek en levenswijze. 
De opgedane ervaringen kunnen direct worden toegepast in de eigen begeleidingspraktijk. 
De driedaagse blijkt bovendien zeer geschikt om te beoordelen of je daarna nog een langduriger opleiding zou willen volgen tot erkend mindfulnesstrainer.

LVSC-leden ontvangen 10% korting.

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website.

Meer informatie

Kempler Instituut Nederland

Training Dynamische Groepssupervisie ( 3,5 PE )

Om binnen een groep geen individuele supervisie te geven maar gebruik te maken van de medesupervisanten dient te supervisor over te gaan op indirect interveniëren. Daarmee bedoelen we dat de supervisor ervoor zorgt dat de supervisanten op elkaar reageren en dit stimuleert.

Vanuit de ervaringsgerichte en dynamische benadering van supervisie hechten we sterk aan de transparantie van de supervisor teneinde een maximale veiligheid te creëren voor het leren van de supervisanten. Dat betekent dat de interventies van de supervisor vooral ook weergeven wat datgene waarmee de supervisant komt, teweeg brengt bij de supervisor. Om deze mate van veiligheid ook in groepssupervisie te bereiken, is het van belang dat de supervisanten naar elkaar transparant worden. Dat gebeurt als zij aan elkaar laten zien wat het hen doet als de ander iets inbrengt, zegt of doet.  

Inhoud: groepsdynamica (verbinden en onderscheiden, fases en crises, oplossen van crises), indirecte interventies, werken met coalities en parallelprocessen, oefenen aan de hand van ingebracht materiaal.

Informatie:

2 en 3 november (9.30 – 17.30, 19.00 – 20.30 en 9.30 – 16.30), Hotel Hoogeerd, Niftrik

€ 450 exclusief overnachting, inclusief lunch

€ 32 p.p. (op basis van 2p kamer) overnachting, diner, ontbijt. Toeslag voor 1 persoonskamer € 20

3,5 PE punten

Trainers: Feike van Gorkum en Merel van Dijk

Voor meer informatie en aanmelding: http://www.kempler-instituut.nl/2-daagse-nascholing-dynamische-groepsupervisie/

Meer informatie

Kempler-Instituut

Werken met het Ervaringsgerichte Reflectiemodel (0,5 PE)

In de afgelopen jaren heeft Wietze van der Laan een reflectiemodel ontwikkeld dat recht wil doen aan de ervaringsgerichte manier van werken zoals wij die voorstaan als Kempler Instituut Nederland.

Ervaringsgericht
De nadruk op de ervaring in het hier-en-nu, het hanteren van de eigen positie van hulpverlener/supervisor binnen de werkrelatie met de supervisant, maar ook het leren in en door de werkrelatie als krachtige leeromgeving, zijn daarin de kernbegrippen.

Reflectiemodel
In eerste instantie is dit reflectiemodel bedoeld als een hulpmiddel voor de supervisiepraktijk. Voor supervisanten om hun reflectie te verdiepen, en voor supervisoren om hun supervisanten te helpen beter te reflecteren op hun eigen handelen. Dit model biedt ten opzichte van andere modellen en reflectiecycli een aantal nieuwe invalshoeken en inzichten over effectief en betekenisvol leren door methodisch reflecteren. De kern van dit model is:

leren (door) onaffe zaken in de werkrelatie af te maken

Meer informatie

Pagina's