Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Hier vind je een overzicht van de door ons gaccrediteerde Coach en Supervisieopleidingen. Na afronding van deze opleidingen kun je je laten registreren in ons beroepsregister als Supervisor of Registercoach.

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Filter op Permanente educatie voor een overzicht van erkende bij- en nascholing. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting vind je in het activiteitenoverzicht.

IEP bv

Training Introductie Provocatief Coachen (1,5 PE)

Provocatief coachen is een nieuwe cocktail van liefde, humor en uitdaging. Vaak verrassend effectief en bovendien een goede manier om weer plezier in je werk te krijgen! De training wordt gegeven door de grondleggers van het provocatieve coachen in Nederland: Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van IEP.

Meer informatie

In Scène

Tweedaagse training "Bewust in Interactie" (4PE)

Met behulp van de ICL-R krijg je een helder beeld van hoe je over komt op anderen en wat je daarin wilt veranderen. We werken met familie opstelling en psychodramatechnieken. Na afloop heb je inzicht en handvatten in je interactie, je overdracht en tegenoverdracht, ervaar je meer regie over de communicatie.

LVSC leden krijgen korting en betalen € 495,- in plaats van € 550,-

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van In Scène.

Meer informatie

In Scène

Intervisietraining (6 PE)

In deze intervisie-training leer je in 3 dagen; - hoe je intervisie kunt installeren binnen een organisatie, zowel als interne en als externe begeleider: - de structuur van een aantal intervisie methoden te hanteren: - over teamontwikkeling en parallelprocessen: over je persoonlijke stijl als begeleider.

Prijs: € 750, - . LVSC leden ontvangen een korting en betalen € 675,-

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van In Scène.

Meer informatie

In Scène

Teamontwikkeling in organisaties (2 PE)

De workshop duurt een dag en is gebaseerd op de volgende vragen: Hoe kunnen we teams betere instrumenten geven om zichzelf te sturen? Hoe kunnen management en HR eerder signaleren waar begeleiding nodig is? Aan bod in de workshop komen: literatuur onderzoek omtrent teamontwikkeling, ontwikkelingen in organisaties, paralelprocessen tussen doelgroepen en professionals, parallel processen in begeleiding, teams en management, management en directie

Leden ontvangen 25% korting op de deelnameprijs van €245,- (exclusief BTW).

Informatie en aanmelden
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van In Scène.

Meer informatie

Interactie-Academie

Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit (1,5 PE)

Voor supervisoren en werkbegeleiders.

Supervisie is steeds vaker een belangrijk onderdeel van de werkpraktijk en van opleidingstrajecten. De supervisor of werkbegeleider heeft nood aan specifieke deskundigheid en methoden om de supervisant opnieuw op weg te helpen, te inspireren of om zijn professioneel handelen te bevorderen.

Tijdens deze dag staan we stil bij een aantal narratieve en systemische principes die als leidraad kunnen dienen voor het begeleiden van de supervisie. We denken na over onze positie als supervisor met bijzondere aandacht voor de daarbij horende professionele discoursen die de supervisor in hun greep kunnen hebben. 

Plaats: Antwerpen

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van de Interactie Academie. 

Meer informatie

IRcoaching

Workshop Contemplation Cards (0,5 PE)

Contemplation cards zijn prachtig vormgegeven metaforische kaarten die zijn gemaakt en uitgegeven door Marika Saard uit Estland. De systeem en emotiekaarten zijn te gebruiken in supervisie, coaching, therapie en trainingen.

In de workshop van 3 uur wordt je meegenomen naar het verhaal achter de kaarten. Ineke deelt haar ervaringen over hoe je de kaarten kunt inzetten bij de verschillende leervragen uit de praktijk. En je gaat zelf werken met de kaarten waarbij je de werking van de kaarten als deelnemer en als begeleider kunt ervaren.

De workshop zal driemaal per jaar worden aangeboden. LVSC-leden ontvangen 10% korting op de prijs van € 75,-.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van IR coaching.

Meer informatie

Kempen Impuls

Driedaagse training Mindfulness in Coaching (6 PE)

Mindfulness in Coaching is een driedaagse training voor begeleiders als (leer)supervisoren, coaches, counsellors en leidinggevenden. Tijdens deze driedaagse maak je een verdiepingsslag met mindfulness als methodiek en levenswijze.  De opgedane ervaringen kunnen direct worden toegepast in de eigen begeleidingspraktijk.  De driedaagse blijkt bovendien zeer geschikt om te beoordelen of je daarna nog een langduriger opleiding zou willen volgen tot erkend mindfulnesstrainer.

LVSC-leden ontvangen 10% korting.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Kempen Impuls.

Meer informatie

Kempler Instituut Nederland

Training Dynamische Groepssupervisie ( 3,5 PE )

Om binnen een groep geen individuele supervisie te geven maar gebruik te maken van de medesupervisanten dient te supervisor over te gaan op indirect interveniëren. Daarmee bedoelen we dat de supervisor ervoor zorgt dat de supervisanten op elkaar reageren en dit stimuleert.

Vanuit de ervaringsgerichte en dynamische benadering van supervisie hechten we sterk aan de transparantie van de supervisor om een maximale veiligheid te creëren voor het leren van de supervisanten. Dat betekent dat de interventies van de supervisor vooral ook weergeven wat datgene waarmee de supervisant komt, teweeg brengt bij de supervisor.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de training, data en aanmelden ga je naar de website van Kempler Instituut.

Meer informatie

Kempler-Instituut

Werken met het Ervaringsgerichte Reflectiemodel (0,5 PE)

In de afgelopen jaren heeft Wietze van der Laan een reflectiemodel ontwikkeld dat recht wil doen aan de ervaringsgerichte manier van werken zoals wij die voorstaan als Kempler Instituut Nederland.

Ervaringsgericht
De nadruk op de ervaring in het hier-en-nu, het hanteren van de eigen positie van hulpverlener/supervisor binnen de werkrelatie met de supervisant, maar ook het leren in en door de werkrelatie als krachtige leeromgeving, zijn daarin de kernbegrippen.

Reflectiemodel
In eerste instantie is dit reflectiemodel bedoeld als een hulpmiddel voor de supervisiepraktijk. Voor supervisanten om hun reflectie te verdiepen, en voor supervisoren om hun supervisanten te helpen beter te reflecteren op hun eigen handelen. Dit model biedt ten opzichte van andere modellen en reflectiecycli een aantal nieuwe invalshoeken en inzichten over effectief en betekenisvol leren door methodisch reflecteren. De kern van dit model is: leren (door) onaffe zaken in de werkrelatie af te maken

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Kempler Instituut.

Meer informatie

Meekijken gewenst

‘ACT – intensive’ voor LVSC en NHG-supervisoren (2,5 PE)

In deze scholing oefen je onder begeleiding van 2 leersupervisoren (Wilma Jansen Klomp & Jeannette Verhoeven) met het gebruiken van ACT-processen in je lopende supervisies.  In het eerste deel van de avond staat de uitleg en het op eigen niveau oefenen met ACT-werkvormen centraal (‘know’ en ‘know how’) en in het tweede deel van de avond bekijken we casuïstiek met een ACT-bril en onderzoeken we of/hoe je het ACT-gedachtegoed in je supervisie kunt integreren.

Omdat we bereidheid verwachten om ‘op eigen niveau’ te oefenen en eigen supervisorisch handelen te onderzoeken, werken we in een kleine groep (max 8 deelnemers).

LVSC leden ontvangen 10% korting en betalen € 265,- in plaats van € 295,-

Informatie en aanmelden
Informatie en aanmelding kan bij Jeanette Verhoeven: 06 - 12365062 of J. verhoeven1@vumc.nl 

Meer informatie

Pagina's